Med en oppslutning på 1,8 prosent er Miljøpartiet De Grønne i ferd med å bli en utfordring for SV i kampen om miljøbevisste velgerne.

— De grønne henter velgere som kunne reddet SV over sperregrensen. De grønne er blitt en lei konkurrent til partiet, sier Idar Eidset i Respons Analyse AS.

Radikalt miljøparti

I meningsmålingen Respons har tatt opp for BT og Aftenposten, havner SV under sperregrensen. Partiet mister alle sine utjevningsmandater, men beholder et mandat i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne har ikke tilstrekkelig med oppslutning til å sikre partiet mandat på denne målingen, men nærmer seg i Oslo. Sondre Båtstrand, miljøpartiets bystyrerepresentant i Bergen tror noe av forklaringen ligger i at SV sitter i regjering.

— Det handler om at det er frigjort et ganske stort rom i politikken for et radikalt miljøparti. SV sliter med Arbeiderpartiet i regjering og Venstre tilpasser seg Høyre. Da blir det vanskelig å forsvare en troverdig miljøpolitikk, noe jeg tror de miljøbevisste velgerne ser.

Ikke SV-monopol

SV-leder Audun Lysbakken mener miljøsaken er et område der SV spiller en viktig rolle.

— Det fortsatt sånn at SV er det miljøpartiet som må komme inn med stor styrke for å kunne drive politikken i en mer miljøvennlig retning.

- Likevel har det i årene med SV i regjering blitt plass til et miljøparti til. Er velgerne dumme?

— Nei, velgerne er trolig mer opptatt av miljø nå enn før. Men SV har ikke monopol på de miljøbevisste. Dessuten viser vel den siste målingen at det ikke er fra SV Miljøpartiet De Grønne henter velgere, sier Lysbakken.

Sondre Båtstrand vil ikke avvise at SV spiller en positiv rolle for regjeringens miljøpolitikk.

— Nei, det sier jeg ikke, men de har ikke klart å få til noen grunnleggende endringer. Miljøpolitikken skurer og går, sier han.

Plass i 20 kommunestyrer

Ved kommunevalget i fjor fikk Miljøpartiet De Grønne plass både i Hordaland fylkesting og i bystyret. Partiet er representert i nærmere 20 kommunestyrer. Det tror Båtstrand er viktig for fremgangen på nasjonale meningsmålinger.

— Folk ser at vi jobber seriøst lokalt, noe som gjør det lettere for velgerne å stemme på oss for Stortinget.

- Hva betyr det for partiet å ha en Eva Joly som fremstående grønn politiker i Frankrike.

— Det har nok hatt en positiv effekt. Hun har også bidratt til å gjøre folk oppmerksom på at miljøpolitikken har en viktig sosial dimensjon.

- Hvordan skal dere holde på fremgangen?

— Det handler om hardt lokalpolitisk arbeid. Vi skal komme i gang ganske tidlig i den lange kampen mot Stortinget. Det er positivt å være i en sånn medgangsbølge og veldig spennende å være med å bygge opp et nytt politisk alternativ som nå har gode muligheter for å bryte igjennom også nasjonalt, sier bystyremedlem i Bergen, Sondre Båtstrand.