Fortettingen skal skje i gangavstand fra bydelssentre, lokalsentre og bybanestoppene. Utenfor disse områdene må utbyggerne tilpasse seg eksisterende bebyggelse. I villastrøkene blir det med andre ord slutt på bygging av boligblokker – med mindre villaene ligger i en av «fortettingssirklene».

Her skal det bygges tett:

n I en avstand på 400 meter rundt bydelssentrene sier planavdelingen ja til å bygge inntil syv etasjer høyt. Bydelssentre: Åsane, Indre Arna, Nesttun, Rådal/Laguneparken, Loddefjord, Oasen.

n Innenfor en avstand på 150-200 meter rundt store lokalsentrene vil planavdelingen at det skal kunne bygges inntil fem etasjer høyt. Følgende regnes for store lokalsentre: Danmarksplass, Fanatorget, Laksevåg, Eidsvåg, Søreide, Ytre Arna, Blomsterdalen.

n Rundt de små lokalsentrene skal det bare skje beskjeden fortetting. Dette er de små lokalsentrene: Kilden, Fanahammeren, Landåstorget, Haukås, Salhus, Fjøsanger, Lone, Drotningsvik, Toppe.

n Innenfor en gangavstand på 200 meter fra bybanestoppene vil planavdelingen si ja til inntil fem etasjers nybygg. Annen utbygging langs bybanetraseen må tilpasse seg lokal byggeskikk og eksisterende bebyggelse. Her kommer bybanestoppene: Wergeland, Sletten, Fantoft, Paradis, Hop, Nesttun og Skjoldskiftet, Torsvei, Skjold skole, Rådal/Lagunen.

Den nye arealplanen skal vedtas i bystyret før sommeren. I planen legges det opp til 1200 nye boliger i året. 60 prosent av dette skal komme som fortetting.