– Dette er et veldig omfattende anlegg og nå er det viktig at alle blir hørt. Det skal vurderes fem ulike alternativer for bygging av parken og da vil vi finne ut mer om hvor smertegrensen går for ulike grupper. Det er en styrke for prosjektet å sammenligne ulike scenarier på denne måten, sier Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø, byggesaker og byutvikling.

Balanse

Byråden mener det nå må legges til rette for at barn og unge kan medvirke til planene om fritidspark i Åsane.

– Det må ikke bare legges til rette for toppidrett, men også for lek, uorganisert idrett og familieaktiviteter. Men jeg vil ikke kommentere det konkrete innholdet i planene før jeg ser konsekvensutredningene, sier Iversen.

Idrettsparken er tenkt plassert ved Vestlandshallen nordvest for Åsane storsenter.

Planforslagene inneholder blant annet håndballhall, ishockeyhall, stadion med plass til opp til 12.000 tilskuere, badeland, skibakke i plastis, klatrepark, idrettshøyskole, lekeland, aktivitets-/idrettshall, hoteller og underjordisk parkering til 3000–5000 biler.

Les mer om planene til Åsane Arena her

Blir hørt

Byggesaksbyråden ber nå byrådet om å vedta planprogrammet for Åsane Idretts— og fritidspark. Dette skjer trolig i neste uke.

Det har allerede kommet inn bemerkninger om at det må tas hensyn til trafikkapasitet, friluftsområder og at det ikke etableres næring som naturlig hører hjemme i sentrumsområdet.

Når de fem alternativene for parken skal utredes vil det bli nye høringer og mulighet for å komme med innspill.

Dette blir vurdert

På grunn av størrelsen på idrettsparken må planene konsekvensutredes for å se hvordan anlegget vil påvirke næringslivet, barn og unge, miljøet og det biologiske mangfoldet. Det vil også bli vurdert alternativ plassering og utforming av parken.

Fem alternativer blir vurdert:

Alternativ 0: Ingen utbygging

Alternativ 1: Hotell, næring, badeland, treningssenter med mer, skole, barnehage, lekeland, idrettshaller og stadion.

Alternativ 2: Hotell, bolig, badeland, treningssenter med mer, skole, barnehage, lekeland, idrettshaller og stadion.

Alternativ 3: Idrettshaller og stadion

Alternativ 4: Hotell, næring/bolig, badeland, treningssenter med mer, skole, barnehage, lekeland og idrettshaller.

Les også:

Slik vil de forme Åsane

Tystad beklager

Hva bør være med i en idretts— og fritidspark i Åsane? Si din mening i kommentarfeltet under:

STORE PLANER: Slik ser Opus og Åsane Arena for seg idrettsparken. TEGNING: OPUS