Kirkens Nødhjelp og familiemedlemmer av en avdød mann, møtes 4. november i Sogn Tingrett for å avgjøre striden om mannens arveoppgjør.

Avdøde skal ha testamentert hele dødsboet til organisasjonen. Det skal familiemedlemmer på sin side ikke ha vært fornøyd med. De tar nå saken til retten.

Strid om mannens helsetilstand

— Familien har bestridt avdødes testament. De mener avdøde ikke var helsemessig i stand til å opprette testamentet på det tidspunktet da dette ble gjort, sier advokat Annette Janicke Musæus.

Hun representerer Kirkens Nødhjelp under tvistesaken, som skal gå i retten over to dager.

Ifølge advokaten skal det være snakk om mannens formue, som nå er testamentert til organisasjonen i sin helhet.

- Respekterer avdødes ønsker

— For Kirkens Nødhjelp er det viktig å respektere avdødes ønsker, og de synes det er vanskelig å gjøre annet enn å forholde seg til testamentet ut ifra det man vet om opprettelsen, sier Musæus til BT.

Advokaten ønsker ikke å kommentere størrelsen på formuen den avdøde mannen har testamentert.

Advokat Tor Øystein Enge representerer familien som tar arvesaken til retten. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.