Etter hans ønske skal avkastinga og inntil ein trettipart av kapitalen årleg brukast på velferdstiltal for tilsette og dei som bur på heimen. testamenterte summen, skriv Hordaland Folkeblad.