Tertnes Amatørkorps inviterer til konsert søndag 6.april på Tertnes Skole kl 1600.

Gjester er Tertnes Brass og Tertnes Skolekorps. Gratis inngang. Det blir loggsalg, kafeteria og fin musikk.

Velkommen.