— Vi måtte ha flyttet på en bråte med folk hvis vi hadde fått en lignende situasjon i vårt politidistrikt. Vi ville ikke taklet det uten bistand fra andre, sier Kjetil Drange, fylkesleder i Politiets Fellesforbund (PF) i Sogn og Fjordane.

Etter massakren på Utøya fikk politiet kritikk for responstiden. De måtte kjøre bil fra Oslo og fikk båtproblemer da de skulle ta seg ut til Utøya. Dermed gikk det nesten en time fra politiet ble varslet til beredskapstroppen var fremme.

Drange frykter for utrykningstiden dersom en hendelse tilsvarende Utøya-tragedien ville oppstått i hans distrikt.

— Vi er et politidistrikt med store geografiske avstander. Det er mange fjorder og fjell som fører til lang utrykningstid.

- Vil ta tid

Politidistriktet er generelt dårlig bemannet, mener han.

— Vi har mellom 1,0 og 1,1 politiansatt pr. 1000 innbyggere. Målet fra sentralt hold er to politiansatte pr. 1000 innbyggere innen 2020, og det er vi et stykke fra nå, sier Drange.

Alle politidistrikter har såkalte utrykningsenheter, der medlemmene er trent til å håndtere blant annet terror- og sabotasjeaksjoner og væpnede pågripelser.

Medlemmene i Sogn og Fjordanes utrykningsenhet bor på ulike steder i fylket.

— Det ville tatt tid å få samlet dem til en gruppe. Hvor lang tid er umulig å si, men i enkelte tilfeller hadde det nok gått raskere å vente på assistanse fra beredskapstroppen i Oslo, sier Drange.

Han understreker likevel at også andre polititjenestemenn har god trening i å håndtere større hendelser.

Fungerende politimester i Sogn og Fjordane, Ronny Iden, erkjenner at ressurssituasjonen er anstrengt i hans politidistrikt. Han mener det likevel blir feil å gå inn i en diskusjon om bemanningssituasjonen så kort tid etter Utøya-hendelsen.

- Har utfordringer

Politimester Torbjørn Aas i Vest-Finnmark politidistrikt vedgår at distriktet har utfordringer med både bemanning og geografi.

— Vi er vanligvis ikke dimensjonert til å håndtere denne typen hendelser. Det konseptet vi har fungerer veldig godt for oss, men samtidig ser jeg at vi har både forbedringspotensial og utfordringer i forhold til bemanning og geografi, sier han.

Politidistriktet strekker seg over et område tilsvarende størrelsen på Hedmark fylke. Kjell Eirik Mortensen, lokallagsleder i PF, er enig med politimesteren i at distriktet har utfordringer. Han tror politiet potensielt ville ha brukt flere timer til å nå en gisselsituasjon.

— Vi er blant de største politidistriktene geografisk sett. Om det skulle ha oppstått en gisselsituasjon i Kautokeino, ville det ha tatt flere timer før vi kunne ha vært på plass, sier han.

Er underbemannet

Heller ikke i Nordmøre og Romsdal politidistrikt er man dimensjonert for en hendelse som den på Utøya, ifølge lokallagsleder Finn Tore Pettersen i PF.

— Det tror jeg gjelder nesten alle politidistrikt i landet. Vi er underbemannet, og mangler 70 politistillinger i forhold til det som er planlagt. Avstandene er store her, sier han.

Konstituert politimester Ove Brudevoll i Nordmøre og Romsdal politidistrikt erkjenner at de skulle hatt flere ansatte.

— Det er vel riktig å si at vi skulle ønske oss høyere bemanning. Det ville gjort oss mindre sårbare dersom det er hendelser som skjer samtidig.

- Hordaland har god plan

Hordaland er godt forberedt på skarpe oppdrag, ifølge fagforeningsleder Kjetil Rekdal.

— Vi har gode beredskapsplaner i Hordaland, og en utrykningsenhet som er spesialtrent til skarpe oppdrag. Problemet er at vi har redusert mannskapsstyrken, og dermed vil det være tidspunkter der vi har færre på jobb med den kompetansen. Da blir vi mer sårbare i forhold til utrykningstid sier han.

Visepolitimester John Reidar Nilsen understreker at mange faktorer spiller inn på responstiden, blant annet geografisk avstand til åstedet. Han avviser at for få folk er et problem.

— Vi har nok politifolk på jobb til enhver tid, sier han.

Politiinspektør Sture Vang i Politidirektoratets beredskapsavdeling mener det kan by på utfordringer å rykke ut til kritiske situasjoner i grisgrendte strøk.

— Store avstander vil alltid være en utfordring for politiet, i alle slags utrykninger. Men beredskapen er der selv om geografien i et distrikt er utfordrende, sier Vang.