— Vi har bedt forsvarssjefen se nærmere på muligheten for å etablere en felles spesialstyrke, og også hvordan vi kunne få til et bedre samvirke dersom dagens modell med to styrker blir opprettholdt. Dette arbeidet var i gang før 22. juli i fjor, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap).

Forsvarsdepartementet venter nå på en "mulighetsstudie" fra forsvarssjefen om temaet.

Skal løftes

— Før den foreligger, vil jeg ikke forskuttere hvilken løsning vi går for. Men uansett ønsker vi å løfte spesialstyrkene som en strategisk ressurs, sier forsvarsministeren.

I sitt svar til 22. juli-kommisjonens rapport kaller Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) dagens antiterrorberedskap for "dysfunksjonell". NUPI kritiserer blant annet at ikke Marinejegerkommandoen er en del av terrorberedskapen. Forsker Ståle Ulriksen mener det er sløsing med ressurser ikke å bruke marinejegerne.

— I langtidsplanen vår står det at vi ønsker at Marinejegerkommandoen skal fylle en bistandsrolle til politiet, sier forsvarsministeren.

Haakonsvern gunstig

NUPI mener dagens terrorberedskap utenfor det indre østland er skandaløst dårlig, og at marinejegerne med sin geografiske tilhørighet på Haakonsvern og Ramsund mellom Harstad og Narvik, kan bøte på det.

Politiet har hovedansvaret ved terroranslag. Visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt er opptatt av utrykningstiden.

— Forsvaret må selv bestemme hvilke ressurser de vil stille til rådighet hvis vi ber om det. Vi legger oss ikke borti om det er marinejegere eller jegere fra Hæren. Men for oss er tidsfaktoren og spesialstyrkenes transportmuligheter viktig. Sånn sett kan marinejegernes lokalisering på Haakonsvern være gunstig, sier Nilsen.

I nord og sør

— Forsvarssjefen og jeg vil advare mot å plassere ut spesialstyrker på hvert nes, men vi ser at det kan være en strategisk ressursutnyttelse å være representert i både sør og nord, sier Espen Barth Eide.

NUPI mener beredskapen blir best med døgnkontinuerlig beredskap for marinejegerne.

— Det er ikke veien å gå. Både Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har i dag høy beredskap. Døgnvakt har helt åpenbart en kostnadsside, men vil også gå ut over styrkenes muligheter til å trene. Vi vil derfor advare mot å innføre en fast beredskapstid. Det er feil bruk av ressurser, sier forsvarsministeren.

Oljeinstallasjoner

I dag er det Forsvarets spesialkommando med base på Rena i Østerdalen som skal rykke ut ved terroranslag mot oljeinstallasjoner i Nordsjøen. I disse dager øver en skvadron derfra på en slik situasjon ved en plattform utenfor Vestlandet. Med på øvelsen Taurus er også fartøyer fra Sjøforsvaret, maritime helikoptre og fly fra Luftforsvaret. Senere skal det være en ny øvelse der også politiet og sivile etater deltar.

— Slik samtrening er viktig, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

— Hvorfor er ikke marinejegerne med?

— Ansvaret for å bekjempe terroranslag offshore er gitt til Forsvarets spesialkommando fordi oljeinstallasjonene ligner mer på bygninger enn skip, men dette er også noe vi vil se på.

— Er marinejegerne trent for terrorbekjempelse?

— De er vant til skarpe oppdrag, og har mye den samme kompetansen som Forsvarets spesialkommando, sier Espen Barth Eide.

Skarp kritikk: BT skrev i går at NUPI mener dagens terrorberedskap er skandaløst dårlig utenfor det indre Østland.