— Familien har nærmest konstant levd i frykt for hans humør og hva han vil gjøre, skriver Bergen tingrett, som i går dømte mannen til to års ubetinget fengsel.

Dommer Gunnar Torkildsen og de to legdommerne finner ikke en eneste formildende omstendighet for måten 47-åringen har behandlet sin kone og sine to barn.

Omfattende mishandling

Det er graverende forhold retten slår fast mannen har utsatt sin familie for:

Sønnen: Slått, sparket knepet og spylt ham med kaldt vann i dusjen. Han er blitt kylt i veggen og tatt kvelertak på. Faren truet også med å ta livet av ham. Begrunnelser: Blant annet fordi han kom sent hjem, skitnet nye sko, mistet cd-plater, mistet en regnbukse, etc.

Datteren: Slått med hånd og kleshenger, sparket og knepet. Faren kastet også alle klærne hennes i bossekker og ut i hagen. Begrunnelse: Brudd på et strikte husordensregler. Og for å ha lånt farens mobil uten lov.

Konen: Slått, skjelt henne ut og truet henne på livet, hovedsakelig når hun har forsøkt å hindre ham i å plage ungene sine. For å få henne til å trekke anmeldelsene, truet han dessuten med at det kunne bli et nytt CityPark-drap. Han er også dømt for å ha brutt besøksforbudet han ble ilagt etter førstegangs fengsling.

Retten har også funnet bevis for at mannen forsøkte å presse familien sin til å skrive under på et brev om at de trakk saken. Brevet ble lagt frem i retten.

Synes synd på seg selv

Retten påpeker at 47-åringen «... fremstår som uten særlig evne til selvinnsikt for det gale han har gjort og synes totalt å mangle empati i forhold til kone og barn». Isteden er han mer opptatt av å synes synd på seg selv.

At mannen fremhever at han har god lønn og har forsørget sin familie godt, anser ikke retten på noen måte formildende.

Retten slår derfor fast at det må «reageres strengt mot slik langvarig og vedvarende mishandling av barn og ektefelle. (...) Likeledes må det reageres strengt mot tiltaltes bevisste forsøk på å få N.N. (konen, red.anm.) til å endre forklaring eller ikke forklare seg.»

Advokat Line Ingebrigtsen, som bistår konen og barna, sier familien hadde håpet på betinget straff mot at han underla seg behandling.

— Familien tror behandling er det eneste som kan hjelpe mannen, sier Ingebrigtsen.