— Folk som gjør slikt må være gale! ropte en gråtende mann til et fjernsynscrew etter terrorangrepet i Spania.

Det er fristende å bortforklare tragedien i Madrid med galskap, men det er ikke virkeligheten, sier terrorforskerne.

Hvis vi opererer med en profil på terrorister som ikke samsvarer med virkeligheten, blir det vanskelig å gjøre noe med problemet, advarte psykologen Scott Atran i magasinet Science nylig.

«Vi omtaler ofte terrorister som gale, uutdannede mennesker som motiveres av fattigdom og nød. Men terrorister har ingen spesielle kliniske mentale lidelser, og er bedre stilt enn befolkningen for øvrig når det gjelder utdanning og økonomi», skrev Atran.

Ydmykelse og tilhørighet

— Mer enn noe annet er det disse to elementene som driver en ung mann inn i en terrorgruppe som Al-Quaida, sier Jessica Stern på telefon fra Boston, der hun underviser i terrorisme ved Harvard.

I fem år har Stern reist jorden rundt og intervjuet terrorister. Hun har skrevet flere bøker om emnet, deriblant «Terror in the Name of God», og jobbet med antiterrortiltak under Clinton-administrasjonen.

— Der finnes ikke en ensartet oppskrift på hva som skaper en terrorist, men mange sier at de følte seg ydmyket og tråkket på. Når de kommer inn i gruppen får de en følelse av tilhørighet, og ydmykelsen blir til overlegenhet - en følelse av makt, sier Stern.

— Mange har sagt til deg at å være terrormedlem er «addictive» - berusende og avhengighetsskapende?

— Ja, det er et voldsomt adrenalinkick, en euforisk følelse. De føler seg som overmennesker, nesten gudelige. De blir del av et brorskap med en hellig misjon.

En studie fra Singapore av 31 terrorister fra Jemaah Islamiyah i fangenskap konkluderer med følgende:

«Disse mennene var ikke ignorante eller desperate. Alle hadde fått sekulær utdannelse og hadde vanlige jobber. Religion var det viktigste i livet deres ... at de var del av en hemmelig jihad ga dem en følelse av brorskap og makt ovenfor andre.»

Økonomisk usikkerhet

Tap av økonomisk og sosial status hos utdannede personer kan skape terrorister.

— I Indonesia rekutteres terrorister på universiteter blant unge menn som tar høyere teknisk utdannelse, men som opplever fremtiden som usikker og sjansen for å få jobb liten, sier Stern.

— Når staten er svak og der finnes penger til å betale for en hellig krig utvikles det raskt voldelige grupper.

Den palestinske hjelpearbeideren Nasra Hassan intervjuet 250 terrorister, rekrutterere og deres familie mellom 1996 og 1999.

«Ingen av dem var uutdannede, fattige, dumme eller deprimerte ... de virket som vanlige familiemedlemmer,» skriver Hassan.

Fellesnevneren var religion. Alle mente at islam rettferdiggjorde deres handlinger. Blant palestinere øker støtten til terrorangrep mot sivile israelere med lengden på utdanningen: 68 prosent blant de med over 12 år utdanning, 63 prosent blant dem med opp til 11 år skolegang, og 46 prosent blant analfabeter. En fredelig dialog med Israel støttes av 60 prosent av dem med ungdomsskole, og bare 40 prosent av dem med høyskole.

En grunn kan være at ydmykelsen føles sterkere hos mer ressurssterke personer.

— De som besitter ressurser blir politisk engasjert, sier terrorekspert og statsviter Jan Oskar Engene ved UiB.

Forsvar av islam

Slik rettferdiggjør mange terrorister sine handlinger.

— Mange av al Qaida-lederne har blitt utdannet i vesten, og har fått intensivert sin religiøsitet her, sier Engene.

— Det handler om å forsvare islam, ikke om å angripe vesten.

Svært lite tyder på at terrorister opplever anger, eller tenker på ofrene.

— Effekten er det viktigste, liv spiller ingen rolle. Spesielt med islamsk terrorisme er det et skarpt skille mellom troende og ikke-troende liv, sier Engene.

Stern forteller om en barnelege som var en av toppene i Hamas. Når hun spurte ham hvordan han kunne rettferdiggjøre drap på sivile israelske barn, ble han sint, forteller hun:

— «De er fremtidige soldater». Det var svaret han ga. Han ville ikke tenke på det.

En viktig del av terrortreningen er å bygge opp mental styrke.

— Det er standard militær trening. Det legges vekt på forsvaret av islam, gjenreisningen av deres tapte ære og selvfølelse. Det er mye lettere å rekruttere folk på en slik plattform, sier Stern.

Økt hat mot USA og Vesten

Med invasjonen i Irak mener Stern at USA har skapt et «mekka for terrorister».

— Det er ikke fattigdom, men usikkerhet som avler vold i Irak, sier Stern.

— Til og med under Iran-Irak krigen var irakerne trygge, selv om de ikke kunne tale fritt. Irakerne blåser i demokrati, de vil bare vite at døtrene ikke blir voldtatt, eller at sønnene ikke blir kidnappet på vei til butikken.

En helt fersk meningsmåling bekrefter påstanden. Et klart flertall av befolkningene i Jordan, Pakistan og Marokko syntes selvmordsbomber mot vestlige mennesker er rettferdig. Osama bin Laden ble sett på som en positiv person av 55 prosent i Jordan, 65 prosent i Pakistan og 45 prosent i Marokko.

— Folk som før avviste Jihad støtter nå dette konseptet. Den ydmykelsen irakerne opplever ved den amerikanske okkupasjonen er perfekt å bruke i rekrutteringen, sier Stern.

— En Mujaheeden-leder fortalte meg at Al-Qaida har etablert treningsleirer på gensen til Syria. Han kalte krigen i Irak «en gave til bin Laden».