Forsker og terrorekspert ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Tore Bjørgo, sier hensikten med å gå ut med beskjeden om terrormeldingen er både å begrense sjansen for at noe skjer, og å avskrekke folket.

— Dette er ikke første gang Norge får en slik trusselmelding. Man så en lignende situasjon med terrorplaner under oljekrisen i 1973, hvor man gikk ut i media i form av blant annet pressekonferanser. Da var det også en spesifikk trussel fra en palestinsk gruppe mot oljeraffineriet på Slagen. Man ønsker å sende ut et budskap om at overraskelsesmomentet er borte, noe som gjør sannsynligheten for å lykkes mye mindre, forklarer Bjørgo.

Taktikken fungerte

Forskeren forteller at man i 1973 så at taktikken fungerte slik man ønsket her til lands. Men få måneder senere slo det man mener var samme gruppe til mot et oljeanlegg i Singapore.

— I Norge sendte man ut et budskap om at situasjonen var oppdaget og at det ikke var noen vits i å prøve seg. Det samme prøver man nå, sier Bjørgo.

Vekker sivile

Terroreksperten drar også fram eksempler fra nyere tid, om hvordan man kan gjøre sivile mer oppmerksom på mulige terrorfarer.

— Eksempelet som slår meg, er naboene som la merke til at Anders Behring Breivik kjøpte store mengder kunstgjødsel uten å spre det på jordene, sier Bjørgo.

— Men selvfølgelig settes det i tillegg inn en rekke tiltak for utsatte og sårbare mål. Man har vært vitne til mange terrorvarsler i andre land tidligere, der det ikke har skjedd noe i etterkant. Men det er ikke alltid man kan forklare hvorfor, og derfor er det viktig at man tar alle forhåndsregler, sier forskeren.