Ruth Fiedler som representerer fagforbundet til tekstilopplæringa i Tyskland og er ei av dei to kvinnene bak utstillinga, vil vere tilstades i Norsk Trikotasjemuseum under Marknadsdagane i Salhus. Ho vil her også halde hatteverkstad. Ta med stoff, band, plastikkblomster, perler og anna gøy.

Les meir om Marknadsdagane her.

Teppet 10.000 blomster.
Norsk Trikotasjemuseum
Hatteverkstad med Ruth Fiedler til helga.
Norsk Trikotasjemuseum