Fire dager etter at en medelev fyrte av en røykbombe, slik at alle elevene måtte evakueres, er nok en ungdom i hardt vær på Nore Neset skole.

— En elev tente på en såkalt spinner mellom kateret og tavlen og stakk av gjennom vinduet. Noen elever var inne i dette friminuttet, men de holdt seg i andre enden av rommet og var ikke i fare. Da en lærer kom til, var spinneren slukket. Eleven ble siden tatt hånd om, sier rektor Atle Skaar.

Denne gang løste ikke brannalarmen seg ut.

Skaar vil ikke kommentere om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene. Men han er selvsagt ikke fornøyd.

— Det er ikke særlig bra at dette skjer. Episodene viser at vi har krevende veiledningsoppgaver overfor enkeltelever foran oss. Men vi har et godt samarbeid med foreldrene.

Ifølge rektor Skaar får ikke synderne særlig sympati i elevflokken.

— Elevene som var vitne til hendelsen, uttrykte oppgitthet over det som skjedde. Den reaksjonen tror jeg representerer elevenes holdningen til det som er skjedd.