Mens kameraten gikk hjem, bestemte 20-åringen seg for å tenne bål, midt på det gamle tregolvet. Da et tilfeldig vitne kom forbi, satt 20-åringen og varmet seg bak bålet.

Heldigvis klarte de som kom til å slokke brannen, før den spredte seg, men Bergen tingrett ser alvorlig på hendelsen som lett kunne fått en langt mer dramatisk utgang.

20-åringen, som også er funnet skyldig i diverse innbrudd, tyverier, promillekjøring og besittelse av narkotika, er nå dømt til ni måneders fengsel.