Bergens Presseforening har i en årrekke delt ut Kjuagutt-statuetten til personer som har gjort seg bemerket som tilgjengelig og imøtekommende over for pressen, også kalt en snill gutt eller jente.

Årets heder og statuett går altså til Norgestaxi-sjef Jan Tennfjord, som støtt og stadig dukker opp i spaltene og eteren i byens ulike medier.

Mens det tidligere sto personer «i kø» for å motta prisen har det med årene blitt stadig færre som Bergens Presseforening mener oppfyller denne rollen.

— Men heldigvis finnes det noen veldig gode og verdige kandidater, slik som årets vinner, heter det i en pressemelding fra juryen, som begrunner tildelingen slik:

«Prisvinneren leder en bedrift som har lett for å komme i medienes søkelys, og da ofte for påståtte kritikkverdige forhold. Mens andre ledere velger å gjøre seg utilgjengelige, nekte å svare, eller skyver informatører foran seg, har årets Kjuagutt vist seg som en svært åpen og tilgjengelig leder. Han lar seg ikke bare intervjue i saker som fremstår som negative, men stiller også villig opp til fotografering. Årets Kjuagutt er i så måte en foregangsperson, ikke minst for sin bransje, men også for næringslivet generelt.»

Prisen ble utdelt i kveld, i forbindelse med Bergen journalistlags julebord.

PRISVINNER: Jan Tennfjord ble hedret som årets «Kjuagutt» av det bergenske pressemlijøet i kveld.
PÅL ENGESÆTER (MMS)