— Advent er en av årets fineste tider, sier Monica Mæland. Vel innser hun at den kan være en strevsom og kostbar tid for mange. Selv nyter hun å forberede seg til julehøytiden og ber oss nyte dagene.

Så nær himmelen som mulig tenner bergenserne sitt adventslys. Effekten uteblir ikke. Vår Herre har et spesielt øye til byen og velsigner den med stadig nye dråper. Vel legger det nye byrådet nye utgifter på byens innbyggere. Men kontakten oppover kaster rikelig av seg. Bergenserne kan glede seg over stadig lavere strømpriser.

Primus motor for lystenningen, Frederick Schaefer, hadde ikke ventet så mange i ruskeværet i går til den fem år gamle tradisjonen. Men 100 små og store strømmet til. De to første søndagene i advent har sangen vært heller spak før lystenningen. I går sørget tidligere Ten Sing-røster for at det lød friskt og godt. «Tre lys skal flamme for alle som må slåss for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss», sang de.

Sokneprest Håkon Stornes pekte på at vi nå kan se med radarbriller uten lys. Men ingen teknikk kan erstatte soloppgangen. Vi tenner lys for å skape håp i en mørk tid. Lyset kom til jorden i julen. Verdens lys. Håkon Stornes mente juletiden bringer håp til vår jord.

Tenning av adventslysene ved Fløibanens øvre stasjon er blitt en fin tradisjon for mange. Unni og Øyvind Bruknapp har vært der alle tre søndagene i år. De synes det er et flott tiltak, noe som gir ettertanke i en hektisk tid.

Selv i gårsdagens ruskevær hadde de gått opp fra Sandviken. Øyvind Bruknapp forteller at de har vandret opp til Fløyen 52 ganger i år.

— Det gir rekreasjon å gå i fjellet. Vi kan ta ulike veier opp og får alltid nye krefter, sier Unni og Øyvind Bruknapp.

TENTE LYS: Byrådsleder Monica Mæland tente det tredje adventslyset.<p/>FOTO: HELGE SUNDE
KIRKEKAFFE: Øyvind Bruknapp skjenket kirkekaffe i Fløien folkerestaurants andre etasje. Han og konen Unni synes tenningen av adventslysene er en flott tradisjon.<p/>FOTO: HELGE SUNDE