Bilparken blir bedre og veiene sakte, men sikkert det samme. Likevel har man ikke greid å få ned tallet på trafikkoffer.

I tillegg til de 20 som ble drept i Hordaland i fjor, ble 633 skadet. I tillegg kommer de mange som blir berørt når noen av deres nærmeste er ute for en ulykke.

I morgen er det tid for ettertanke. Landsforeningen for Trafikkskadde håper det blir folksomt når de går i spissen for fakkeltoget fra Torgalmenningen.

— Dette skal ikke bare være en minnestund. Vi håper også markeringen kan bidra til å påvirke folk flest sine holdninger til trafikken. Spesielt vil vi nå ut til de unge, sier nestleder Turi Holme i Landsforeningen for Trafikkskadde i Hordaland.

Hun og foreningen har mange etater med seg når de i morgen inntar Torgallmenningen. Både politiet, brannvesenet, luftambulansen og kirken er med.

— Vi ønsker å gjøre dette til mer en lysmarkering. Derfor har vi lagt opp til et omfattende program med fakkeltog til Domkirken hvor det blir sosialt samvær. De er viktig at de som møter opp føler at de blir tatt hånd om videre, ikke bare på Torgallmenningen, sier Holme.

Hun tror mange vil delta.

— Dette temaet er dagsaktuelt. Dødsulykkene forrige uke viser i høyeste grad det.

Holme forteller at de nå også er igangsatt arbeid med å etablere en sorggruppe for etterlatte.

— Det kommer stadig flere til som kan trenge hjelp. Vi skal ikke trenge oss på, men folk skal vite at vi finnes når de har behov for oss, sier Holme.