— Som skolebyråd var jeg med å åpne Apeltun skole. Det gjorde at jeg ble relativt godt kjent med skolen. Ledelsen ved skolen tok tidlig opp med meg behovet for trafikksikringstiltak.

Hestetun sier hun ikke hadde hørt om den planlagte avlastningsveien før henvendelsen kom fra skolen i 2003. Selv kjøpte hun det første huset sitt i området i 1998. Reguleringsplanen for veien ble vedtatt i 1999, samme år som Hestetun ble skolebyråd.

I dag sier hun dette om støybelastningen fra en fremtidig avlastningsvei:

— Jeg oppfatter ikke at veien rammer meg og jeg er veldig avslappet i forhold til dette. Jeg har vokst opp i en bygd med mye støy. Dette var jeg ikke opptatt av.

Hestetun sier det ikke er med utgangspunkt i sin egen situasjon at hun har engasjert seg i saken.

— Det har vært et voldsomt trøkk fra nærmiljøet. Det er dette som har ført til at jeg har engasjert meg, ikke mine private forhold.

6. mars i år ba Hestetun bystyrets kontor komme med en generell vurdering av habilitetsregler knyttet til at kommunalråden hadde engasjert seg i saken. Notatet vurderer ikke Hestetuns private interesser.

— På generelt grunnlag sier notatet at jeg er habil.

— Støymålinger viser at ditt hus vil bli belastet med plagsom trafikkstøy. Viser ikke det at du også har private interesser å forsvare?

— Jeg kjenner ikke til noen støymålinger.

— De ligger i sakspapirene.

— For meg har ikke disse målingene hatt noen betydning. Jeg ønsker å hindre at Apeltun skole blir liggende midt i en trafikkøy.