Nestleder i Os Venstre, Tore Rykkel, sier til bt.no at deter i disse dager det planlegges vei fra Rådalen i Fana, under Hamrefjellet tilHamreveien og ut under Lyshorn ved Endelausmarka sørvest for Søftleland.

— Endelausmarka kan bli som en ny, stor bydel ibergensk målestokk. Samtidig vet vi at befolkningsveksten fortsetter også i Oskommune med rundt tre prosent i året. Det sier da seg selv at det i fremtidenkan bli bruk for en forlengelse av Bybanen også til Os, en bane som er fri forforurensing og samtidig er enegrieffektiv, sier Rykkel.

- Tvinger seg frem

I den sammenheng mener Os Venstre at det er viktig åplanlegge allerede nå.

Det må legges inn i reguleringsplanene både for den nyeveien og Endelausmarka plass til en bybanelinje, mener lokallaget av partiet.

På den måten mener Os Venstre at man kan spare mange penger i fremtiden.For om 20 til 30 år tvinger nok det seg frem en bane også til Os, sier Rykkel, somogså mener at man må tenke på samme måten i Knarvik, på Straume og Askøy.

Osbanen

Os Venstre programfestet bybane til Os i partiprogrammet førsiste valg, og vil nå ta saken opp med fylkeskommunen i forbindelse med planeneom ny vei til Os.

Det har vært skinner mellom Fana og Os også før i tiden. Fra1894 til 1935 gikk den smalsporete Osbanen mellom Nesttun og Os.

Hva synes du? Si din mening her.