De siste 20 årene har det kommet mye ny psykologisk forskning om forholdet mellom tanker og følelser. Disse kunnskapene kan brukes av vanlige friske mennesker for å få et gladere liv.

Det er normalt at man innimellom ”fanges” av negative tankemønstre, fordi hjernen oppretter nettverk mellom negative erfaringer. Man blir pessimistisk og ”ser svart” på tingene.

I noen situasjoner er dette hensiktsmessig, fordi vi da også tenker mer detaljert og grundig. Det er altså en naturlig og fornuftig mekanisme.

Ufordringen er å komme ut av det igjen, og etablere positive tankebaner der hjernecellenes nettverk av gode minner og erfaringer aktiveres. Gledesfylte tankebaner utløser opplevelser av behag som påvirker oppfattelsen slik at man ser optimistisk og ”lyst på livet”.

Foredragsholder er Nicolay Leganger som har studert arbeids og organisasjonspsykologi ved UIB. Han har undervist i anvendt psykologi i næringslivet i 20 år, og gir med enkle ord faktakunnskaper og tips om hvordan du kan hjelpe deg selv og andre. Du vil også få forslag til bøker du kan lese for videre utvikling.

Foredraget dekker ikke psykiske lidelser som angst og depresjon.

Arrangør er Åsane Ys Men Klubb, som er medlem av den internasjonal støtteklubben for YMCA (KFUM/K). Klubben støtter arbeidet blant unge i Åsane Menighet.

Åsane Kirke. Peisestuen

Mandag 17. November kl. 1900-2030.

Fri entre.