Det skal bli vanskeligere for tenåringer med atferdsproblemer å få hjelp fra Hordaland fylkeskommune. For 17— og 18-åringer blir det full stopp i inntaket til institusjoner. Fylkesrådmannen ønsker å prioritere yngre barn. Rammer rusmisbrukere Det fremgår av et brev fra fylkesrådmann Paul Nilsen, som har blitt videresendt til samtlige kommuner i Hordaland.Den oppsiktsvekkende beslutningen gjelder både fylkeskommunale institusjoner og private hjelpetiltak der fylkeskommunen kjøper plasser. Avgjørelsen vil blant andre ramme ungdommer som er i ferd med å få alvorlige rusproblemer.Vedtaket skal spare fylkeskommunen for mellom 1,5 og 3 millioner kroner. Men i kommunene er reaksjonene sterke på at tenåringene ikke får den hjelpen fylkeskommunen har plikt til å gi. Flere kommuner har kontaktet Fylkesmannen, som nå har slått fast at sparetiltaket er lovstridig. Skal spare enda mer - Dette tiltaket har de ikke adgang til å gjennomføre. Fylkeskommunen har en lovpålagt plikt til å skaffe plasser. Å slå fast at de vil si nei til denne aldersgruppen – det kan de ikke gjøre, sier seksjonssjef Eirik Lyssand ved Fylkesmannens Sosial- og familieavdeling.Barne- og familiekontoret i fylkeskommunen har flere sparetiltak på trappene.* Konkurransen mellom de private aktørene som tilbyr hjelp, skal bli skarpere. På den måten kan fylkeskommunen få ned prisen når den skal kjøpe plasser. Innsparing: 250.000 kroner.* Kommunene skal legge sterkere vekt på pris når plasser i hjelpeprogram skal kjøpes. Betydelig innsparing på sikt.* Større innsats for å hindre at fosterhjem går i oppløsning. Alternativet er ofte institusjon, som både er et dårligere og mer kostbart tilbud, ifølge fylkesrådmannen. Innsparing: Mellom 250.000 og 500.000 kroner. Vakt harme Men det er altså planene om å utelukke 17- og 18-åringene fra hjelpeapparatet som har vakt harme i kommunene.- Det er dette punktet vi har reagert på. Vi er overrasket over den kategoriske formuleringen fra fylkeskommunen, sier Lyssand.Fylkesrådmann Paul Nilsen vil ikke uten videre godta Fylkesmannens vurdering.- Jeg stiller meg noe spørrende til at dette skal være lovstridig. Tiltaket gjelder jo bare de som ikke er plassert gjennom tvangstiltak. Men jeg vil se nærmere på Fylkesmannens innspill når jeg er tilbake fra ferie, sier Nilsen.Lederen for Barne- og familiekontoret i fylkeskommunen, Arne Andersen, har undertegnet det omstridte brevet sammen med Nilsen. Han slår fast at formålet er å prioritere de yngste barna fremfor 17- og 18-åringene. – Må holde budsjettet - Vi ønsker å gjøre en strengere vurdering når det gjelder tildeling av plasser til denne gruppen, sier Andersen.- Men i brevet til kommunene slås det jo fast at inntaket skal stoppes fullstendig?- Det var kanskje en litt drastisk formulering. Men vi er nødt til å gjøre noe når budsjettet ikke gir dekning for å kjøpe nok plasser. I fjor hadde vi noen og sytti millioner i budsjettoverskridelse, og det blir ikke mindre i år.- Går dere ikke for langt når dere iverksetter lovstridige sparetiltak?- Dette er et dilemma for oss. Men vi har også en plikt til å holde oss innenfor budsjettrammene, sier Andersen.