For første gang har Bergen tingrett klart å komme under målet om seks måneders saksbehandlingstid. Selv om tallet på tvistesaker aldri har vært høyere, klarer tingretten å ta unna sakene i høyt tempo.

— Utrolig nok har vi klart dette ja. Men nå er vi helt på grensen av det vi kan ta unna, sier konsituert sorenskriver i Bergen tingrett Håkon Rastum.

Fra brev til telefonkonferanse

Behandlingstiden i første halvdel av 2009 var nede i fem måneder. Tilsvarende tall for 2005 var 8,2 måneder.

Rastum tror obligatorisk telefonkonferanse på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen har bidratt til å gjøre ventetiden så mye kortere.

— Tidligere brukte vi brevveksling som tar veldig lang tid. Nå deltar advokatene i en telefonkonferanse tidlig i prossessen der det avtales tidspunkt for rettsmeklingen og man gjør rede for hvilke bevis som mangler. Hovedforhandlingen blir berammet med en gang, og kravet om behandling innen seks måneder setter også press på advokatene, sier Rastum.

Økning i tvangssalg

Praksisen med telefonkonferansen har eksistert i to år, men ifølge sorenskriveren er det først nå man ser effekten i Domstolsstatistikken.

Tallet på tvistemål i Bergen har økt kraftig bare i løpet av ett år. Første halvdel i 2009 kom det inn 125 flere tvistemål enn samme periode i fjor. Nye regler har gjort det enklere og billigere å komme til med småsaker i rettsapparatet. I tillegg har effekten av finanskrisen slått inn.

— I gode tider vil firmaene ikke bruke tiden sin i retten, mens når forretningen går dårlig er det flere som bruker tid på å gå til sak. Vi har også hatt en veldig økning på tvangssalg, sier Rastum.

Den store saksmengden bekymrer den konstituerte sorenskriveren.

— Hvis økningen fortsetter og Stortinget ikke gir oss større bevilgninger vil vi ikke klare å holde dette tempoet. Vi er helt i yttergrensen av det vi klarer å ta unna. Det er heller ikke noe mål for oss å behandle sakene raskere enn det vi gjør i dag. Vi kan aldri fire på kvalitetskrav i en domsstol, sier den Rastum.

Vil friste nye sorenskrivere

Domstoladministrasjonen har helt siden 1991 ført statistikk over saksbehandlingstiden i de forskjellige tingrettene. Ifølge juridisk direktør Willy Nesset er dette blant annet for at domstolene skal kunne sammenligne seg med hverandre.

— I mange tilfeller er det slik at de metodene man har brukt for å oppnå suksess et sted også kan ha den samme virkningen andre steder. Det blir en positiv sammenligning mellom domstolene. Statistikken er også viktig for å tilpasse ressursene på en mest mulig riktig måte, sier Nesset.

Han synes det er artig at Bergen har svingt seg opp og får unna de sivile sakene i høyt tempo.

— Det virker som om arbeidsflyt og gode rutiner er årsak til dette, sier Neset.

På mandag går søknadsfristen ut for sorenskriverstillingene i Bergen og Nordhordland tingrett. Nesset er spent på om de gode tallene også kan gi flere søkere til stillingene.

— Utgangspunktet er iallefall veldig godt, sier han.