Åsane Kulturråd arrangerer temamøte om:

Bergen Kommunes satsing på amatørkulturen

ONSDAG 2. APRIL KL 18.00 – Kulturhuset Åsane Senter

Innleder: Leder i komiteen for kultur, idrett og næring og varaordfører, Trude Drevland

Bergen Kommune har nylig vedtatt en egen amatørkulturplan som lover sterk satsing på det frivillige kulturliv i Bergen. Målet er at Bergen skal være Norges mest aktive amatørkulturby innen år 2017.

Åsane Kulturråd stiller spørsmålet:

Hvordan vil det frivillige kulturliv i bydelene merke denne satsingen?

Temamøtet er åpent for alle interesserte!

P.S. I forlengelsen av temamøtet arrangerer Åsane Kulturråd sitt første ordinære årsmøtet med behandling av vanlige årsmøtesaker.

Les også uttalelse fra Åsane Kulturråd om prioriteringer i kommende år