Klokken 10 søndag morgen gikk torgleder Arild Helland og hans mannskap i gang med å løsne barduneringen og fjerne det nesten 60 meter lange teltet.

I løpet av et par timer var jobben gjort og Torget så igjen ut som i «gamle dager».

— Vi har gjort interessante erfaringer, sier Helland.

Nå begynner jobben med å finne en permanent løsning, til glede og nytte både for torghandlere, torgkunder - og alle med meninger om hvordan Torget i Bergen skal se ut - eller ikke se ut.

UTEN TELT: I løpet av noen formiddagstimer i går var torgteltet rigget ned og en saga blott.
FOTO EIRIK BREKKE