Bussholdeplassen ved Andreas Olsen i Inndalsveien er kanskje ikke den aller travleste mellom sentrum og Nesttun, og Harald Songe hadde hatt kontroll helt alene.

Da var det kanskje mer å gjøre for dem som var stasjonert på Nesttun eller på Lagunen.

Passasjertellingen ble gjennomført av Norconsult, som har hyret inn et 30-talls studenter fra Universitetet i Bergen. Arbeidet utføres for Bybanekontoret, som samarbeider om dette med Gaia Trafikk og HSD Buss.

Bybanekontoret opplyser at studentene var utplassert ved samtlige bussholdeplasser fra Lagunen til Bergen sentrum, langs traseen som bybanen skal følge. Både påstigende og avstigende passasjerer ble talt med og sirlig notert på et dertil utarbeidet skjema.

På Nesttun og ved Lagunen noterte man også antall sittende passasjerer i bussene som forbi.

I tillegg til å registrere antall reisende, ble også passeringstider registrert for å kartlegge fremkommelighet og reisetider. Analysene av tallmaterialet vil være en del av grunnlaget for bestilling av vogner til bybanen.

ALLE TELLER: Harald Songe noterte hver eneste påstigende og avstigende busspassasjer fra 6.30 til 9.00 i morges. Songe sto på bussholdeplassen ved Andreas Olsen i Inndalsveien.
ARNE NILSEN