ØIVIND ASK

Men det koster peng, og det har de ikke. Derimot har de et politisk vedtak på overtakelse og fri oppsetting av det gamle Ekserserhuset fra Jonsvollskvartalet. Dette kommer imidlertid neppe til å havne på Tellevik, siden fylkeskonservatoren er imot at huset skal flyttes ut av sentrum.

— Det har vi tatt til oss, og har i stedet funnet et annet hus, opplyser Dag Bjørnar Mjelde i Stiftelsen Tellevik kystfort.

Passer perfekt

På Korsneset står en tysk bygning fra 1941 som Forsvaret vil gi til Tellevik kystfort, men først må Riksantikvaren godkjenne flyttingen, siden huset er vernet, riktignok bare i klasse 2. Onsdag var det befaring på Korsneset og Tellevik, og i løpet av 14 dager vil trolig Riksantikvaren bestemme seg.

Siden huset bare er plassert i verneklasse 2, anses det ikke som spesielt verdifullt, og vernevedtaket kan enkelt oppheves.

— Huset på Korsneset vil passe perfekt på Tellevik. Her kan det erstatte en tilsvarende bygning som ble revet da Nordhordlandsbroen ble bygget. Forsvaret er også villig til å legge ressurser i flyttingen, sier Dag Bjørnar Mjelde.

På befaringen onsdag var Marte Oftedal fra Riksantikvaren, Jan Reidar Rasmussen som er kultursjef i Arna og Åsane, Johanne Gillow fra Byantikvaren og Ingmar Ljones fra Stortinget. Forsvaret stilte med Egil Danielsen. Dag Bjørnar Mjelde og Olav Helvig representerte Tellevik kystfort.

Minnelig løsning

— Vi snakker om en minnelig løsning, som vi mener vil være godt for alle parter, sier Dag Bjørnar Mjelde i Stiftelsen.

På Korsneset har det vært flere innbrudd i huset, og en flytting til Tellevik vil bidra til å sikre bygningen.

Tar vi med i regnestykket at Riksantikvaren skal støtte, og ikke motarbeide, slike museale entusiaster vi nettopp ser på Tellevik, tilsier all fornuft at saken trolig går greit i orden.

— Hvis vi får nei, har vi ingen andre muligheter enn å kreve oppsetting av ekserserhuset fra Jonsvollskvartalet, siden det vedtaket fortsatt står ved lag, mer Mjelde.

KORSNESET: Dette ekserserhuset fra 1941 kan bli nytt servicebygg på Tellevik kystfort hvis Riksantikvaren sier ja. <br/> FOTO: TELLEVIK KYSTFORT