Frps ordførerkandidat er rasende over telletullet. I dag skriver Knut Hanselmann til fylkesmannen i Hordaland og ber om at opptellingen på Askøy blir gjennomgått.

— Her hersker en babelsk forvirring, sier en oppgitt Hanselmann til BT.

Mens sekretariatet teller og teller, er ordfører Kari Manger i gang med å samle flertall for en ny periode. Mye tyder på at KrF er i ferd med å bytte side og inngå i en koalisjon med Ap, SV og muligens Upolitisk og Venstre.

I en slik storkoalisjon blir Manger ordfører og Åge Rosnes varaordfører. Men både Upolitisk og Venstre er misfornøyd med tilbudet fra Mangers folk. Særlig Malvin Eilertsen, som over år har støttet Kari Manger, føler seg skubbet ut over sidelinjen.

— Hvis ikke vi får noe bedre enn skamtilbudet de kom med i dag, kan vi komme til å skifte side, sier Eilertsen til BT.

Venstre har vendt seg til Frp, av samme grunn.

— Men vi har ikke snakket med Frp om ordfører, bare komitéverv, presiserer Holgersen. Endelig avklaring om ordførervalget på Askøy er ventet fredag.