JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Det foreslår Forbrukerombudet. Bakgrunnen er de titusenvis av sextelefoner som "tas" over vanlig telefonnummer, både innenlands og til nummer i utlandet. Nå kan det altså bli mer komplisert å ringe et nummer. For telesex. Pin-koden avgjør Forbrukerombudet foreslår at markedet for telesex reguleres gjennom en egen forskrift. "Vi anbefaler at kunden skriftlig må la seg registerere før tilgang til telesex blir gitt. Den som tilbyr telesex åpner deretter en pin-kode for hver kunde", skriver Forbrukerombudet i et brev til Samferdselsdepartementet.— Vi har idag ikke slike pin-koder i telesystemet. Vi vil vurdere forslaget fra Forbrukerombudet i forbindelse med den forestående revisjonen av teletorg-forskriften, sier rådgiver Torstein Losnedal i Samferdselsdepartementet til Bergens Tidende. Pin-kode på regningen Telesex-tilbudene som i dag florerer utenom selve teletorgsystemet tilbys på vanlige telefonnummer. Fakturering og innkreving av vederlaget for "servicen" skjer dermed av den som tilbyr telesex, direkte til abonnenten, og ikke gjennom teletorgtjenesten og over telefonregningen.Men nå kommer altså pin-koden og fullt nummer. På telefonregningen.