I forbindelse med forlengelsen av Bybanen fra Nesttun til Lagunen må Telenor flytte på mange av sine nedgravde kabler ved Fanavegen. Selskapet er lite lystne på å bla opp for arbeidet.

— Vi har bestemt oss for å legge kablene i en annen trasé. Vi kommer til å samarbeide, men det er altså en uenighet om hvem som skal ta kostnadene, sier Per A. Meling, regional informasjonssjef i Telenor.

Han vil ikke si hvor mye penger som står på spill, men forteller at selskapet brukte rundt 20 millioner kroner på å flytte kabler da bybanetraseen fra sentrum til Nesttun ble bygget.

- Loven på vår side

Både Vegdirektoratet og Hordaland fylkeskommune har vedtatt at Telenor må betale for flyttingen. Etter at klagemulighetene er brukt opp, har telegiganten valgt å saksøke staten for å kjenne vedtakene ugyldig.

Enkelt fortalt: Hvis kablene ligger i tilknytning til offentlig vei må kabeleieren betale for flytting.

— De aktuelle kablene ble lagt ned i privat grunn på slutten av 40-tallet. Den offentlige veien har kommet senere. Vi forholder oss til vilkårene for ledninger i privat grunn, og mener vi har loven på vår side, sier Meling.

Han mener det finnes lignende eksempler som taler selskapets sak.

— Vårt syn ble godtatt ved utbygging av E18 i Agder og E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Vi har ikke fått noen god grunn til at det skal være annerledes i Bergen.

Kobberkablene ble først brukt til telefoni, men har i den senere tid også blitt brukt til bredbånd. Kablene har gått langs Fanavegen, men flyttes nå til Tors veg og Skjoldvegen hvor det også legges ned optisk fiber.

Frykter ikke søksmål

— Vi mener vedtaket vårt er riktig og gyldig, men forholder oss til søksmålene vi får, sier Kjersti Narheim Haugen i Vegdirektoratets juridiske avdeling.

Hun mener flere lignende saker har gått i statens favør, blant annet utbygging ved IKEA Slependen i Asker kommune.

— Enten ligger kablene innenfor tre meter fra offentlig vei, eller så gjør de det ikke.

- Godt grunnlag

Juristene i Hordaland fylkeskommune skjelver heller ikke i buksene etter stevningen.

— Saken er godt utredet, og behandlet i klagenemnden to ganger. Vår konklusjon er tatt på et godt grunnlag, sier Karina Størksen, spesialrådgiver - jurist i Hordaland fylkeskommune.

Hun sier saken er avsluttet i fylkeskommunen.

— Nå er dette advokatmat. Trolig blir det en fellessak med Vegvesenet.

Gammel krangel

Millionkrangelen begynte allerede i slutten av 2009, da Telenor krevde at Bergen kommune skulle dekke halvparten av selskapets flyttekostnader i Bybanens andre byggetrinn.

Etter behandling i flere klageorganer, og trusler om søksmål, havner saken nå i Asker og Bærum tingrett, der Staten ved Samferdselsdepartementet blir stevnet.

Tapte to ganger

Tidligere har BKK gått rettens veg for å slippe unna flyttekostnader i forbindelse med bygging av Bybanen i Bergen.

Kraftselskapet gikk til sak mot Bergen kommune og Staten, men tapte både i tingretten og lagmannsretten.BKK anslo i retten at selskapet fikk en ekstraregningen på mellom 60 og 80 millioner kroner på grunn av banen. I tillegg måtte BKK og Energibedriftenes landsforening sammen dekke statens og kommunens saksomkostninger.

Hva mener du om saken? Syng ut her.