Utfasing av alle landets fasttelefoner innen 2017, var målet for Telenor i 2011. Nå har imidlertid flere prøveprosjekt vist at utfordringene ble større enn ventet for telegiganten.

— Status fra vår side er at det tidligere ble operert med dato for når fasttelefonen skal fases ut. Nå jobber vi i stedet med å holde liv i den så lenge som mulig, sier informasjonssjef i Telenor, Per A. Meling.

Teknologi knyttet til blant annet trygghetsalarmer, har vært en av utfordringene Telenor har støtt på. I tillegg har prisen for å fase ut fasttelefonen vist seg å være langt høyere enn ventet.

— Erfaringene har vist at hvis vi skal gjennomføre denne type prosjekt i hele Norge, så vil det bli veldig kostbart, sier Meling.

Modalen skulle være først

Modalen var en av prøvekommunene som ble plukket ut til å miste fasttelefonen. Innbyggerne skulle i stedet gå over til mobiltelefon eller IP-telefon via fiberkabel.

Erfaringene man har høstet fra prøveprosjektet, er en av årsakene til at Telenor nå går bort fra målet om å fase ut fasttelefonene innen 2017. Likevel forteller Meling at det heller ikke er problemfritt å holde liv i systemet.— Vi mister stadig mer av den faglige kompetansen som har vært med på å holde fasttelefonen i gang. I tillegg blir det mer og mer utfordrende å få tak i deler til utstyret som kreves for å holde fasttelefonene i drift, forklarer informasjonssjefen.

Kraftig fall i abonnentstallene

I overkant av 700.000 kunder har i dag fasttelefonabonnement. Det er en kraftig nedgang siden Telenor opplevde kundetoppen på 2,6 millioner.

Ifølge Meling har man mistet to tredjedeler av kundemassen bare de siste ti årene. Og han innrømmer at fremtiden nok ikke ser lys ut for fasttelefonen på lang sikt, og at kostnadene med å holde tilbudet oppe vil være veldig avgjørende.

— Den generasjonen som vokser opp nå, vil neppe installere fasttelefon i fremtiden. I tillegg ser vi at det er de på 50 år og oppover som dominerer markedet, selv om vi fremdeles får inn kunder i aldersgruppen 35-40 også. Vi må vurdere situasjonen fortløpende, men i utgangspunktet kan man føle seg trygg på at fasttelefontilbudet vil eksistere i mange år fremover, sier informasjonssjefen.