— Her er mye å beklage for en teleoperatør som ender i en situasjon hvor nettet faller ned. Dette er nesten en teleoperatørs mareritt.

Kunder over hele landet fikk ikke brukt nettet eller sine mobiltelefoner for det som var formålet fredag fra 14-tiden og utover, sa Baksaas på et pressemøte torsdag formiddag.

Telenor har i helgen og dagene fram til torsdag jobbet med å finne årsaken til svikten. - Vi har jobbet intenst med å finne årsaken, både for å se om den ligger i utstyr eller rutiner.

Vi har i dag sendt en rapport om dette til Post- og teletilsynet, sa Baksaas.

Han betegner feilen som den mest alvorlige siden mobiltelefoni ble innført i Norge.

Beklager

— Vi i Telenor og jeg beklager på det sterkeste det som skjedde overfor alle de som forsøkte å nå fram med tale og SMS i denne perioden, sa Baksaas.Baksaas kommenterte også sin egen rolle i saken.

Han fortalte at han ble umiddelbart informert om feilen da han var i utlandet, selv om han ikke var synlig i mediebildet.

— Jeg erkjenner at jeg burde ha vært tilgjengelig overfor mediene tidligere. Det må jeg lære av. I etterpåklokskap er det lett å bemerke at det rette ville ha vært å reise rett til Norge, sa Baksaas.

Rapport

Telenor overleverte torsdag en rapport til Post- og teletilsynet om feilen. Rapporten redegjør for tiltak som Telenor har iverksatt for å hindre at samme situasjon ikke oppstår i fremtiden.

Rapporten viser at feilen oppsto i forbindelse med omstart og programvareoppdatering på en sentral server for mobilt bredbånd.

Serveren ble restartet på grunn av driftsforstyrrelser som berørte noen kunder. - Rett etter denne omstarten oppsto imidlertid problemer med mobiltrafikken i store deler av landet.

Telenors overvåkingssystemer viste at trafikken mellom servere i mobilnettet økte langt utover normalt nivå.

Denne interne trafikken mellom serverne kalles signaleringstrafikk. Den økte signaleringstrafikken fikk etter hvert et så stort omfang at serverne ikke lenger klarte å koble anrop og sms til mottakere, opplyser Telenor.

Tiltak innført

— Signaleringstrafikken skapte også forstyrrelser på flere enheter i nettet, og det var derfor vanskelig og tidkrevende å lokalisere feilårsaken og rette opp feilen, sier administrerende direktør Ragnar Kårhus.

Telenor har nå gjennomført flere tiltak som skal beskytte mobilnettet mot lignende hendelser som følge av høyt signaleringsnivå. Kårhus opplyser at selskapet nå har økt kapasiteten i nettverket og at det er innførtbeskyttelsesmekanismer som starter når signaleringstrafikken øker unormalt.

Telenor skal dessuten innhente ekstern hjelp for å få vurdert strukturen av mobilnettet.

MARERITT: Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas omtaler feilen i mobilnettet som et mareritt.
SCANPIX