INGVILD TENNFJORD

BT skrev i går om Bianca Moore som er blitt en kasteball i helsevesenet. Hun er gravid i åttende måned og trenger ukentlig kontroll etter å ha hatt foruroligende høyt blodtrykk. Fastlegen hennes, Ragnhild Eriksen, har reist på ferie og henviser akutte tilfeller til Kjell Vaage. Han tar ikke telefonen.

— Dette er fryktelig pinlig. Telefonsvareren min er åpenbart gått i stykker. Både ved telefoniske henvendelser og ved å ringe på døren min, skal pasienter få elektronisk beskjed om at jeg er på ferie og videre anvisninger om hvem de kan henvende seg til. Jeg har nettopp fått beskjed at den ikke virker, sier Kjell Vaage på telefon fra sitt feriested.

— Men er det forsvarlig at Eriksen henviser akutte tilfeller til en person som ikke er tilgjengelig?

— På telefonsvareren oppgir jeg to andre leger som kan hjelpe pasientene. Det er svært kjedelig at pasientene ikke har fått denne informasjonen, sier Vaage.

Hvem er ansvarlig?

I Bianca Moore sin runddans rundt om i systemet har hun møtt ulike oppfatninger om hvem sitt ansvar det egentlig er at hun får svangerskapskontrollene hun har krav på. Helsestasjonene mente det var fastlegens ansvar. Leder i Hordaland legeforening legger ansvaret over på kommunen.

— Det er kommunens plikt å skaffe hjelp når fastlegen ikke gjør det. Det er nedfelt i kommunehelseloven, sier Sigrun Solberg.

Kommuneoverlege Harald Aasen kaster ballen tilbake til fastlegen.

— Hun har en soleklar rett til å få en ukentlig sjekk av sin fastlege, eller fastlegens vikar. Når fastlegen drar på ferie skal det opprettes en kollegial ordning, bestående av flere leger som dekker opp for hverandre. Dette organiseres av bydelen. Det er veldig synd for Moore at noe tydeligvis har sviktet. Legen plikter å ha en forståelig henvisning til den som dekker fastlegens feriefravær, sier Aasen.

Har fått litt hjelp

Helse- og omsorgssjef i Laksevåg bydel, Åge Clausen, lovet i går at Bianca skulle få målt blodtrykket.

— Jeg fikk kontakt med hjemmesykepleien som målte blodtrykket mitt. Det er fremdeles høyt, men ikke faretruende. Problemet er at sykepleieren kunne ikke gi meg en vanlig svangerskapskontroll. Hvis hun skulle ta prøver, måtte de sendes til fastlegen min. Hun er jo på ferie. Dermed er jeg egentlig like langt. Alt jeg vil ha er en helt vanlig svangerskapskontroll, der jeg får sjekket at alt står bra til med fosteret, sier Moore.

FORTSATT FORVIRRING: Det hersker fremdeles full forvirring om hvem som har ansvaret for at Bianca Moore får legehjelp. FOTO: HELGE SUNDE