De fleste av spørsmålene har dreid seg om smitteveier, ventilasjonsanlegg og varmtvannstanker, opplyser byveterinær Ingvar Tveit til bt.no onsdag.

Ingen nye tilfeller av legionærsyken er blitt registrert etter at det tirsdag ble kjent at sykdommen hadde tatt livet av en beboer i blokken.

— Vi regner det som tvilsomt at det vil komme flere tilfeller, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Prøvene som ble tatt av ventilasjonsanllegget, varmtvannsberedere og en dusj i bygget, undersøkes nå på Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sentralsjukehuset i Rogaland i Stavanger.

Resultatene vil foreligge tidligst fredag, ifølge Søbstad.