— Vi får en masse telefoner, hele tiden. Det ringer folk fra båe øst og vest, ja fra hele landet, forteller Eva Simonsen ved postterminalen på Minde.

— Hvilke forklaringer prøver folk seg med?

— Det er masse rart du, ler Simonsen, uten å gå i detaljer.

Men det er langt fra bare useriøse henvendelser som kommer.

— Det er en del som har blitt frastjålet penger, tyverier som er anmeldt, men beløpene de oppgir stemmer ikke overens med det vi har funnet, sier Eva Simonsen.

— Det er også en del som ringer på vegne av andre de tror kan ha vært uppmerksomme, gjerne eldre mennesker.

I tillegg har ulike forsikringsselskaper og politiavdelinger kontaktet Posten for å sjekke om summen stemmer overens med saker de jobber med - uten hell.

— Men det er klart at det blir mye blest om dette, sier Simonsen.

Og mindre blir det neppet etter at radio, TV og riksaviser har kastet seg på historien.

Skulle tiden gå uten at de rette eierne melder seg, vil pengene bli overlevert til politiet.

— Det er prosedyren i slike saker.

Konvolutten ble oppdaget på postterminalen på Minde i forrige uke.

— Alt innhold fra postkassene som tømmes i Bergen havner jo her. Inne blant annen post ble det funnet en åpen uadressert konvolutt som inneholdt en relativt stor sum penger, fortalte produksjonsleder Bjørn Myrdal ved Bergen postterminal til Bergens Tidende i går.

Myrdal vil ikke si akkurat hvor stor sum det dreier seg om, men at det er nok til at eieren vil savne pengene er han ikke i tvil om.

— Det er en ganske stor sum. Det er ikke småpenger det er snakk om, for å si det sånn. Det er jo et fortvilet menneske et sted i Bergen som savner disse pengene, sa Bjørn Myrdal, som ber eieren melde seg.

Vedkommende kan ta kontakt med Harald Henne eller Eva Simonsen på tlf. 55 54 20 56 og 55 54 18 67. Konvolutten skal inneholde kjennetegn som gjør at rette eier vil kunne gi en beskrivelse som kan overbevise produksjonsleder Myrdal om at den tilhører vedkommende.

HVEM puttet en stor sum penger i en postkasse i forrige uke. "Hvem vet? Inte du. Hvem vet? Inte jag...". Og det gjør sannelig ikke Posten heller. <br/>ILLUSTRASJON: SVEN TVEIT