Striden startet da styret i Prestestien borettslag i Åsane, som er Bergens største, ønsket å innføre en ny telefonordning for andelseierne. Borettslaget brøt med Telenor, og tegnet avtale med Smartcall. Dette skulle spare beboerne for mange penger.

Tre av beboerne ønsket ikke å bli med på denne avtalen, fordi de selv ville bestemme hva slags telefonabonnement de ville ha. Dermed gikk borettslaget til det drastiske skritt å begjære utkastelse. Da fikk to av beboerne kalde føtter og betalte telefonavgiften. Begrunnelsen for utkastelse var at den månedlige telefonkostnaden ble lagt inn i husleien. Og betaler du ikke husleien, kan du kastes ut fra borettslaget.

Bergen og omegn boligbyggelag (BOB) sendte et skriftlig varsel om utkastelse, med dato og klokkeslett for når beboerne måtte være ute.

Tre år i rettssystemet

Dette er tre år siden. Namsmannen i Åsane ønsket imidlertid ikke å kaste ut beboeren før saken hadde vært prøvd rettslig. Dermed gikk saken til tingretten, hvor Prestestien borettslag tapte. I forrige uke tapte de også i Gulating lagmannsrett. Men de gir seg ikke. Nå vurderer borettslaget Høyesterett.

— Vi vurderer å anke denne kjennelsen. Denne saken gjelder viktige prinsipper om borettslag, og vi ønsker dem rettslig belyst, sier styreleder i Prestestien borettslag Roald Nagel Larssen.

— Borettslaget har ikke fått medhold i sitt syn på at dette er husleie. Lagmannsretten peker på at denne avgiften ikke gjelder vederlag for leieobjekt, sier prosessfullmektig for Prestestien, advokat Alf Erik Jentoft.

Andelseierens advokat, Asgeir Thomassen, mener enhver må ha rett til å bestemme hvilket telefonabonnement de ønsker å ha.

— Dette er ikke leieytelser. Noen friheter må man ha selv om man bor i borettslag. Det må ikke være slik at et borettslag kan diktere folk til å velge det ene eller det andre, sier Thomassen.

— Jeg oppfatter lagmannsretten som noe kritisk til at ordningen skal være obligatorisk for alle andelseiere, sier han videre.

Skulle være frivillig

Da borettslagets styre første gang foreslo at Telenor skulle vrakes til fordel for Smartcall, var tilbudet frivillig. Senere har dette endret seg. Selv dem som ikke hadde fasttelefon ble avkrevd avgiften.

Nå har imidlertid flere av andelseierne fått fritak for å være med, men ikke Thomassens klient.

— Først skulle dette være frivillig. Etter generalforsamlingens vedtak ble det plutselig obligatorisk. Nå er det frivillig igjen, sier Thomassen, som ikke kan forstå hvorfor hans klient ikke får fritak.

Lagmannsretten tar imidlertid ikke stilling til hvorvidt borettslaget på vegne av fellesskapet har adgang til å inngå avtaler som påfører andelseierne økte kostnader.

— Har ikke beboere adgang til å reservere seg mot denne telefontilknytningen?

— Vi er av den oppfatning at man kan reservere seg mot tilknytningen, men at man ikke kan reservere seg mot kostnadene, sier Jentoft.

GIR SEG IKKE. Styreleder Roald Nagel Larssen i Prestestien Borettslag vil kaste ut en andelseier som ikke ønsket å være med på borettslagets nye telefonsystem. Nå vurderer han Høyesterett.<p/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG