Dette er en av flere samtaler politiet mener knytter en 34 år gammel estisk mann til hallikligaen som ble rullet opp i Bergen sist vinter. Dette er den femte personen i ligaen som står for retten. Han skal blant annet ha rekruttert kvinner, organisert transport til Norge og fastsatt priser ved bordellene.

Fra før er fire dømt for hallikvirksomhet.

34-åringen erkjente seg ikke skyldig da rettssaken startet i Bergen tingrett mandag.

– Ung og god

I en annen avlyttet samtale, der tiltalte snakker med en 26-åring som ble dømt som hovedmann i ligaen i mai, er temaet «en ny kjerring» som skal komme fra Estland til Norge. 26-åringen uttrykte entusiasme over bilder på internett.

– Det skal være en ung og god en, sier 34-åringen.

Konfrontert med uttalelsen i retten, forteller han at det var to kvinnelige malere de snakket om.

– Lå det bilder av disse malerne på internett? spurte aktor Kaare Songstad.

– Jeg er dårlig på pc, så det vet jeg ikke, svarte tiltalte.

– Bankkonto for sex-penger

Politiet mener at en også bankkonto knytter tiltalte til hallikvirksomheten. Mens han var i Norge, opprettet han en konto der det ble satt inn relativt store summer i Norge, som ble tatt ut i Estland.

34-åringen forklarte i retten at en stor del av pengene tilhørte estiske kvinner i Norge, som ville sende penger hjem. Han fortalte også at det var den 26 år gamle hovedmannen som hadde kommet med kontantene og satt dem inn. Samtidig holdt han på at han ikke visste at kvinnene var prostituerte eller hvorfor de ville bruke hans konto.

Ifølge politiet er mottakerne av pengene i Estland dessuten i stor grad de samme som fikk penger via hovedmannens egen konto.

– Ødeleggende for kvinnene

En kvinne som fungerte som sentralborddame i hallikligaen skal vitne tirsdag. Etter det BT forstår har hun i avhør pekt ut 34-åringen som likeverdig med hovedmannen.

Politiet har ikke mistanke om at det er brukt fysisk vold eller tvang mot kvinnene. Men politiet viser til at virksomheten blir ansett for å være svært samfunnsskadelig og ødeleggende på de kvinnene som blir rekruttert.

Saken er berammet til tre dager.