Byrådet vedtok tirsdag at det følger administrasjonens anbefaling og velger TDC som leverandør av datakommunikasjons— og telefonitjenester. Dermed er det samme firma som vil fortsette som hovedleverandør for kommunen.

Avtaleperioden er fra 1. januar 2011 til 31. desember 2013 med opsjon på ett år, men kontrakten kan først inngås når en karenstid er gått ut.

Lekkasjeskandale

Dermed ser det ut til at det endelig er satt punktum for en av de lengste og dyreste anbudsprosessene i kommunens historie – det som tidligere ble kalt TTT-anbudet.

Den første anbudsprosessen måtte avlyses i fjor etter at det ble avslørt sterke mistanker om lekkasjer fra kommunen til flere av tilbyderne. Etter at en granskning av firmaet G-Partner bekreftet lekkasjemistankene, valgte byrådet å politianmelde saken.

Saken er ikke ferdig etterforsket. Tre personer som ledet anbudsprosessen, to kommunale ledere, og en innleid konsulent, har status som siktet i saken.

Avlyste på nytt

Bergen kommune kunngjorde 29. juni en ny åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av datakommunikasjons- og telefonitjenester. Den skulle erstatte det feilslåtte TTT-anbudet.

Også den konkurransen ble avlyst 21. September, fordi flere tilbud måtte avvises og det ikke lenger forelå en reell konkurransesituasjon. 30. september ble det kunngjort en ny konkurranse med tilbudsfrist satt til 10. november.

Det ble mottatt tilbud fra fire leverandører: Atea AS, ErgoGroup AS, TDC AS og Telenor Norge AS. Alle tilbyderne er blitt kvalifisert. Tilbudene er blitt evaluert etter pris, kvalitet og funksjonalitet og hvor lang tid det vil ta å sette avtalen i verk i organisasjonen.

Pristilbudene de fire tilbyderne kom med varierte fra 64,3 til 109,5 millioner kroner for hele avtaleperioden inkludert opsjonsåret. TDC kom med det laveste tilbudet. Prisnivået er lavere enn dagens kontrakt, skriver kommunen i en pressemelding.