Det var Philip Christian Clausen fra Aabenraa i Slesvig og Johan Ernst Christian Ramm fra Ekernførde i Slesvig som sto for etableringen av tekstilindustri i Salhus.

Både Ramm og Clausen hadde arbeidet en tid ved fabrikken i Ytre Arna før de startet for seg selv i Salhus. Denne fremgangsmåten med først å arbeide hos andre og skaffe seg erfaring før de startet for seg selv, var helt vanlig i tekstilindustrien rundt Bergen.

I begynnelsen ble bedriften bare kalt Ramm & Clausen, senere ble navnet A/S Salhus Tricotagefabrik.

Salhus Væverier

Denne bedriften ble startet i 1894 som Salhus Jacquardvæveri av Jürg Clausen, en av sønnene til Philip Christian Clausen. Navnet ble i 1909 endret til Salhus Væverier A/S. På det meste var det rundt 300 ansatte i Salhus Væverier.

A/S Eidsvaag Fabriker

Den 15 år gamle Christian Petersen fra Broager Sogn, Sønder Jylland i Slesvig, kom i 1873 til Norge for å arbeide som læregutt hos Ramm & Clausen i Salhus. Dette arrangementet kom i stand fordi Philip C. Clausen var sønn av en venn av Christian Petersens far. Christian Petersen ble værende i Salhus i et par år.

Christian Petersen var med på å starte flere trikotasjebedrifter i Bergensområdet; Hop Tricotagefabrik, J. & C. Petersen og Petersen & Dekke A/S. Han solgte seg etterhvert ut av disse og kjøpte i 1895 Eidsvåg hovedgård. Året etter, altså i 1896 grunnla han A/S Eidsvaag Fabriker. Fabrikken i Eidsvåg var den første fabrikken i Norge som produserte finere Kamgarns kjoletøyer. Les mer om Christian Petersen i Per Urdahls bok: Eidsvåg Fabrikker 90 år 1986

Sysselsettingen innen tekstil i Åsane

I boken ”Åsane – i fortid og nåtid” har Frode Fyllingsnes skrevet ganske mye om tekstilindustrien i Åsane. Han forteller at mens fabrikken i Eidsvåg på det meste sysselsatte rundt 200 arbeidere, var det i Salhus rundt 700.

Riktignok var arbeiderne i Salhus fordelt på tre ulike bedrifter, omtrent 350 ansatte ved Salhus Tricotagefabrik, 300 ved Salhus Væverier og 50 på Birkelund Trikotasjefabrikk. De ansatte i tekstilindustrien i Åsane var i all hovedsak fra Åsane og resten av Nordhordland. I begynnelsen var det flere som kom utenfra Åsane, bl.a. fra Haus (Arna) hvor de hadde erfaring fra tekstilindustrien i Arna.

Etter hvert ble det flere og flere åsabuer som arbeidet i fabrikkene i Åsane og færre fra de andre kommunene i Nordhordland. Etableringen av tekstilindustri i Salhus og Eidsvåg førte til at disse to stedene ble egne samfunn med all verdens butikker, lag og organisasjoner.

Nedlegging og omlegging

Tekstilproduksjonen i Åsane forsvant utover på 1900-tallet. Birkelund Trikotasjefabrikk ble en del av A/S Salhus Tricotagefabrik i 1959. Tekstilproduksjonen ved Eidsvåg Fabrikker stanset i 1972. Salhus Væverier A/S ble nedlagt i 1976 og i 1989 ble driften ved A/S Salhus Tricotagefabrik lagt ned.

Likevel ble ikke bedriftsbygningene stående tomme. Eidsvåg Fabrikker eksisterer fremdeles som bedrift, som tomteeier og grossist av ullstoff til bunadsprodusenter.

I 1992 ble stiftelsen Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter etablert i Salhus. Museet ble åpnet for publikum i 2001 og tre år senere ble Museumssenteret i Salhus en realitet. Museumssenteret i Salhus er i dag et regionmuseum for Nordhordland.

Kulturpris til Ytre Arna historielag

Arne Fabrikker ble også nedlagt til slutt. I forrige uke fikk Ytre Arna historielag kulturprisen i Arna for sitt arbeid med å ta vare på og synliggjøre Ytre Arnas historie.

Til kulturdagene i 2006 åpnet de den permanente utstillingen ”Elvæ, Fabrikken og Folket”. Utstillingen som stadig fornyes, speiler alle delene av samfunnet, fra næringsliv og organisasjonsliv til hverdagslivet i Ytre Arna. Det er mulig å besøke utstillingen i helgene, og skoleklasser tas imot etter avtale på ukedager.

Aktuelle lenker:

Les mer om tekstilindustrien i Bergensdistriktet i Nettutstilling om innvandringen til Bergen 1600-2000

Tekstilindustri i Hordaland

Reisekart over tekniske og industrielle kulturminne i Hordaland

**I Digitalarkivets folketellinger kan du se hvem som arbeidet i fabrikkene i Åsane

1865-telling for 1254 Hammer

1891-teljinga for Hamre

1900-telling for 1254 Hammers**

Aktuell litteratur:

Sigurd Grieg: ”A/S Arne Fabrikker 1846-1946” Bergen 1946

"Peter Jebsen" av Øistein Sandberg i ”Merkesmenn i Bergens næringsliv, 12 Portretter” Bergen 1948.

Sigurd Grieg: ”Norsk Tekstil 1”, Oslo 1948.

Per Urdahl: ”Eidsvåg Fabrikker 90 år” 1986

Paul Sigve Amundsen