• Dette blir det mest avanserte læresystemet i hele Norge, sier kommende rektor på Amalie Skram vgs. Sjekk ut bildene fra skolen!

— Jeg har store forventninger til dette. Bygningsmessig blir det en totalendring for de elevene som kommer fra de tre skolene sine. Teknologisk blir det også et sprang. Her vil de få trådløst nett, digitale undervisningstavler og digitale læremidler, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).Torsdag formiddag fikk han og fylkespolitikerne seg en guidet omvisning av den kommende videregående skolen på Nygårdstangen. Amalie Skram videregående skole er fremdeles midt i en byggeprosess, men begynner å ligne mer og mer på en skole.

Digital utvikling

På et av rommene som er ferdigstilt, viser rektor Bjørn Lyngedal hvordan hverdagen blir for de tusen elevene.

— Dette blir det mest avanserte, digitale undervisningsutstyret i Hordaland og Norge for den saks skyld.

Han viser frem to digitale undervisningstavler, såkalte «whiteboards», som skal kunne kobles opp mot blant annet Apple-tv. Alt skal gå sømløst.

— Dette koster mer enn normalt. Men det gir enormt forbedrede undervisningsmuligheter.

I tillegg er det muligheter for å filme forelesningene. Deler av undervisningen skal samles innenfor egne bolker og tema, slik at elevene kan hente dem opp igjen via internett. Dette er allerede i bruk på universitetene. Når de klarer det, hvorfor skal ikke de videregående skolene klare det, spør rektoren.

Tross all den nye teknologien, presiserer han at lærerne skal få undervise på tradisjonell måte om de ønsker det.

— De skal få undervise på den måten de er best på, så skal vi supplere med utstyr ved behov. Læringen er langt viktigere enn teknologien.

Åpner i høst

I slutten av august åpner den nye skolen for de første kullene. Da skal den være klar for å ta imot over 1200 mennesker. Den skal romme:

  • 1091 elever og 120 ansatte
  • 30 klasserom og 30 grupperom
  • Fire etasjer med undervisningsareal, skolegår i tredje etasje
  • To auditorium
  • Bibliotek
  • Idrettshall og treningssenter
  • Svømmehall Den 16.000 kvadratmeter store skolen har en kostnadsramme på 830 millioner kroner. Den skal ta imot elevene fra Bjørgvin vgs, Bergen handlesgymnasium og Tanks videregående skole. De skal ta med seg mye av historien fra disse skolene. Blant annet skal de fortsette med revytradisjonen til BHG.

Mange fag

Lyngedal sier treningsstudioet skal være åpent for elevene også på kveldstid. På dagtid kan de velge mellom alle mulige fag.

— Dette er den største studiespesialiserende skolen i Hordaland. Vi tilbyr alle fag, sier han, og peker blant annet på arabisk som mulig språkfag.

De besøkende fylkespolitikerne var overbegeistret over utbyggingen. Vedtaket om å bygge skolen ble fattet i fylkestinget helt tilbake i 2005.

— Førsteinntrykket er at dette har en helt annen dimensjon enn de videregående skolene vi har. Spesielt med tanke på teknologien, sier Sveinung Valle (Ap).

Utfordrende bygging

Torill Selsvold Nyborg (KrF) uttrykte bekymring over de lave rekkverkene på skolen. Alle etasjene sirkler nemlig rundt en stor åpen plass i midten.

— Ungdommer knufler ofte på hverandre og skremme hverandre. Kan de dette ned?

Eiendomssjef HelgeHåvardstun kunne berolige Nyborg.

— Her er balkonghøyden 1,20 meter. På Årstad skole har de 1 meter, og der har det ikke vært noen hendelser. 1,20 meter er det som kreves i plan- og bygningsloven. I tillegg har vi formet overflaten på rekkverkene skrått, slik at de ikke innbyr til å sitte på eller sette en kopp eller flaske på.Fylkesordfører Nilsen legger ikke skjul på at byggingen av skolen og svømmeanlegget har vært en utfordrende prosess. Nylig ble det kjent at store deler av taket må byttes på grunn av feil.

— Jeg tror vi har en oversikt over dette nå. Det er ingentign som tilsier at vi får flere problemer som med taket.

Håvardstun sier det har vært en krevende jobb. Ansvaret for forskjellige deler av prosjektet har vært delt opp i en rekke byggeoppdrag. Dermed blir også ansvaret splittet opp.

— Hadde vi gjennomført dette som en totalentreprise ville ansvarsforholdet vært lettere å avklare. Vi er nok mer tilhengere av det.