Torsdag 2. mai skal byrådet behandle »Strategi for bruk av velferdsteknologi», og deretter går planen til bystyret.

— Erstatter ikke mennesker

Planen handler om synlige og usynlige duppeditter som skal plasseres i hjem og omsorgsboliger. Og om systemer for styring, og omorganisering at tjenestene.

— Vil bergensere få færre hjemmebesøk av hjemmetjenestene, og mindre menneskelig kontakt?

— Satsing på velferdsteknologi skal ikke erstatte menneskelig kontakt, men være et supplement for at bruker og pasienter skal kunne bo hjemme lenger med sykdom og funksjonshemning, poengterer helsebyråd Hilde Onarheim.

Roboter

— Byrådets strategi bidrar til en mer bevisst holdning til hvordan vi bruker velferdsteknologi i fremtidens omsorg, sier hun.

Noe teknologi skal ut i hverdagen ganske snart. Andre løsninger ligger litt frem i tid:

Bruk av Skype, video, telefon, data eller TV, til sosial kontakt, veiledning, trening, medisinske problemstillinger, observasjoner.

Elektroniske medisindosetter som varsler om medisiner ikke blir tatt, kan knyttes til alarmer eller TV, osv.

Kjæledyret robotselen Paro, og kommunikasjonsroboten Giraff. Dette er «instrumenter som reduserer uro og bruk av beroligende medikamenter», ifølge strategiplanen.

Sosial kontakt via skjerm

— En eventuell satsing på Paro eller Giraff, vil ikke forhindre kontakt med ekte dyr eller mennesker, understreker helsebyråden.

- Er TV-skjermer eller Giraff en god måte å kommunisere på, i forhold til menneskelig kontakt?

— Denne teknologien skal fungere som en ekstra trygghet for brukerne, og vil fungere som supplement til den pleie og omsorg helsetjenestene i dag yter. Såkalt telemedisinske løsninger, som Skype, vil i hovedsak kunne bidra til at behandler kan gi brukerne påminnelser, veiledning og sosial kontakt via skjerm. For denne typen velferdsteknologi, ønsker byrådet å avvente erfaringer fra pågående forsøk og prosjekter.

Demonstrasjonsleilighet

Sjiraffen Dette er noe av det første som skjer ifølge planen:

Dagens trygghetsalarmer skal skiftes ut. De nye skal kunne knyttes til ulike løsninger, og gi alarm ved fall, bevegelse eller mangel på bevegelse, fuktighet, og sensor for medisinske tilstander.

Alarmsentral som tar imot alarmer. Alarm kan programmeres til å gå automatisk videre til smarttelefoner eller lesebrett hos pårørende eller helsepersonell, for eksempel avhengig av tid på døgnet.

Nye omsorgsboliger får smarthusteknologi og annen velferdsteknologi.

En demonstrasjonsleilighet skal stå ferdig høsten 2013, i et prosjekt med velferdsteknologi i nye boliger, som utstyres før behov oppstår.

Pilotprosjekt for elektroniske nøkler med stedssporing for hjemmetjenesten, for eksempel ved bruk av kodede mobiltelefoner.

Håndholdte terminaler, der personalet kan ha med seg og legge inn informasjon ute hos brukeren.

Forsøk med GPS-sporing av mennesker med demens.

— Etiske dilemmaer

— Mange kan ha etiske betenkeligheter med ulike typer overvåking. Hvordan vil dere ivareta verdighet og rettssikkerhet?

— Dette er et område der det kan lett kan oppstå etiske dilemmaer. God kommunikasjon med brukerne og de pårørende er vesentlig. Samtidig vil det bli stilt krav til at teknologien skal være minst mulig integritetskrenkende, at bruken skal være forsvarlig og at den har et klart formål.

SKJERMSYKEPLEIER: Kommunikasjonsroboten Giraff er velferdsteknologi som kan bli tatt i bruk i Bergen. Hjemmesykepleier kan snakke med brukeren via TV-skjermen. Kan fjernstyres og rulle rundt i leiligheten og for eksempel finne ting.