Sendingen klokken 17.30 kom aldri på luften.

— Vi har hatt en del tekniske problemer med det nye utstyret, sier TVHordalands reportasjesjef Åge Magne Nerhus.

Sendingen klokken 19.30 forløp som den skulle, og problemene skal nå være over.