Det kan også AMK gjøre, men ikke hvis flere på AMK-sentralen lytter til innringeren, såkalt medlytt. Teknologien gjør at AMK må prioritere mellom informasjonen fra innringer og varsling av brann og politi.

— Ved mindre enn fem prosent av henvendelsene til nødenhetene er det behov for å samarbeide. De fleste handler om helseproblemer, understreker Krokås.