«Står og venter på bybanen på brannstadion. Tre avganger mangler så lenge. Ingen info», skriver en leser i morgentimene.

— Vi har hatt tekniske problemer på to vogner i dag, som gjør at to vogner er ute av drift, sier trafikkleder hos Fjord1 Partner, som opererer bybanen.

To baner er derfor tatt ut av drift, og passasjererene må derfor vente på den tredje banen i rekken.

Det er ventet at problemene vil løse seg når Bybanen går over til 10-minutters frekvens.