TORGEIR NORLING

Bergens Tidende fulgte Kystvaktens jakt på ulovlige teiner og fiskeredskap.

— Dette er helt rått, sier en sjokkert løytnant Gunnar Dyngeland i Kystvakten.

Mellom 1. januar og 1. oktober er hummeren nemlig fredet utenfor Hordalandskysten. Dette ser ikke ut til å bekymre fritidsfiskerne.

Etter en rekke tips har Kystvakten besluttet å kontrollere omfanget av ulovlig satte teiner.

Allerede 10. juni ble forholdene utenfor Sotra og Austevoll området kontrollert. Resultatet da var nedslående. I løpet av få timer ble 24 krabbeteiner og 4 torskeruser beslaglagt.

Tirsdag ble de samme områdene kontrollert på nytt.

Ulovlige teiner

Nøyaktig klokken 17.00 blir vi plukket opp på kaien ved Glesnes på Sotra av kystvaktskipet KV «Garsøy».

Sakte reiser vi sørover gjennom Toftøyosen. Med kikkert studerer skipssjef Terje Christian Karoliussen skjærgården nøye.

— Vi er interessert i å se om beslagene forrige gang har hatt en effekt, sier han.

Snart skal det vise seg at dette er langt fra tilfelle. Det tar bare noen minutter før skipssjefen får de første teinene i sikte.

Nestkommanderende Gunnar Dyngeland manøvrerer lettbåten til stedet, sjekker dybden med ekkolodd, og haler opp to krabbeteiner.

— Første beslag, hører vi over radioen.

— Teinene lå på 4,8 meter. Det finnes ingen fluktåpning, og redskapen er heller ikke merket.

Flere beslag skal det bli. Etter en drøy halvtime er lettbåten full, og beslagene lempes om bord. Toktet har bare så vidt begynt og Karoliussen er langt fra fornøyd.

— Dette er ikke akkurat positivt. Jeg vet ikke hva som skal til for å få folk til å følge reglene, sier han.

Bestanden nær kollaps

For situasjonen er alvorlig. Ifølge Ann-Lisbeth Agnalt, forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det svært lite hummer igjen utenfor Hordalandskysten.

— Både fisket og bestanden er relativt nær kollaps, sier hun.

Hun mener den største trusselen for bestanden utgjøres av nettopp fritidsaktiviteter og ulovlig fiske.

— Dette er noe vi ikke har kontroll på dette i det hele tatt, sier hun.

Agnalt kan heller ikke forstå at det skal være så krevende å sette seg inn i regelverket.

— Det er veldig lite som skal til for at fritidsfiskerne skal sette redskapen sin skikkelig.

— Den må merkes. En krabbeteine skal stå på mer enn 15 meters dyp, eller eventuelt ha en fluktåpning, sier hun.

— Så det er ikke så fryktelig vanskelig.

Sint mann

Tilbake på KV «Garsøy» blir stadig mer fiskeutstyr beslaglagt. Men slett ikke alle er fornøyd med Kystvaktens innsats.

— Hvorfor tar dere teinene mine, roper Ketil Kristoffersen

Han er tydelig sint, der han kommer rasende i en speedbåt.

— De er merket og alt. Ekkoloddet viste 20 meter, roper han.

Kristoffersen blir forklart at dybden på teinene ble målt til 10,4 og 10,2 meter. Derfor er det er ingen bønn. Kystvakten opplyser at teinene er beslaglagt, og at forholdet vil bli rapportert til politiet.

— Jeg har handlet i god tro. Det spiller ingen stor rolle for meg, men det er jo trist for ungene. De synes det er så spennende, sier han, før han suser tilbake mot land.

Om Kristoffersen handlet i god tro, gjelder det langt fra alle. Flere av teinene som kontrolleres står ikke dypere enn et par meter. I et tau rundt en grunn holme finner vi hele ni teiner. Ingen står dypere enn 3,7 meter.

I det hele tatt viste nesten alt utstyr som ble kontrollert seg å være ulovlig.

Bekymringsfullt

Etter syv timer, ved midnattstider avsluttes toktet, og vi vender tilbake til Glesnes.

Totalt har 53 teiner, 5 torskeruser og 2 garn blitt beslaglagt. Det til tross for at bare en brøkdel av Hordalandskysten er kontrollert. Ifølge Kystvakten har vi ikke engang rukket over hele området som ble dekket under forrige tokt.

— Det var dette vi fryktet. Det virker ikke som om folk har respekt for loven, sier skipssjef Karoliussen.

— Og de det går ut over er de som forholder seg til regelverket. La oss si at du skal ha en julehummer. Den blir nok den sannsynligvis ganske vanskelig å få tak i år, sier han.

For det er vanskelig nok å få tak i hummer allerede. Ikke en eneste av de beslaglagte teinene inneholdt hummer.

— Det var det ikke forrige gang heller, og det er bekymringsfullt. Spørsmålet er om det er noe hummer igjen, sier Karoliussen.

FOTO: KNUT STRAND