Ein gong fjerna lege Magnus Hilland eit glasauge frå eit spiserøyr i lag med ein gastromedisinar.

— Det var litt spesielt.

Her er lista Hilland har laga over alt Øyre-nase-halsavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus fjerna frå barn i perioden 1999–2009.

Spiserøyr (totalt 34 framandlekamar):

19 myntar

pølser

medaljong

plommestein

kjøtt

plastbit

sikkerheitsnål

Lunger (totalt 20 framandlekamar):

Sju nøtterteiknestift

skrue

spikar

perle

gulrot

pennekork

munnfløyte av 17. mai-typen