Alle de 84 leilighetene, som er laget i tråd med det nye boligkonseptet Zbo, ble i løpet av en hektisk mandagskveld revet bort. Prosjektet, som skal stå ferdig sommeren 2007, ble dermed fulltegnet allerede første salgskvelden. Boligkjøperne forpliktet seg dermed på at 187 millioner kroner vil skifte eiere når de endelige kontraktene underskrives om et par uker.

Flere spekulanter

Men attraktive boliger tiltrekker seg også spekulanter. En av de første som fikk tegnet seg, Lillian T. Olsen (35), kjenner til at flere av de tilstedeværende har kortsiktige horisonter for sitt kjøp.

Leilighetene har lavt innskudd og høy fellesgjeld som er finansiert av Husbanken.

– Jeg kjenner mange her som spekulerer i å selge leiligheten videre før innflytting om 18 måneder, forteller hun. Hun var en av de heldige, og var blant de 20 første som fikk tildelt leilighet i den hektiske tildelingsprosessen i går.

Dessverre fikk hun ikke et av førstevalgene sine, men er likevel veldig fornøyd med leiligheten hun endte opp med.

– Jeg vil også helt klart selge videre, men jeg vil bo der noen år først, sier hun.

Hun forteller at hun har nesten syv år på seg før hun må selge. Når prosjektet står ferdig om to år, begynner den avdragsfrie perioden på fem år å løpe. Og når disse fem årene er omme, stiger de månedlige utgiftene, og da må salget være unnagjort, er tankegangen hennes.

Trygg på investeringen

– Jeg er helt sikker på at dette er en god investering. Tror også det er lett å få solgt videre om jeg måtte det — før innflytting. Du vet, jo nærmere man kommer innflytting, jo flere vil det være som er interessert i å kjøpe. Dessuten virker byggherren, Byggholt, veldig seriøse. Hele prosessen gjør meg trygg på at dette går bra.

BT observerte selv at samme personer var inne til kontraktsskriving minst to ganger. De ville imidlertid ikke la seg intervjue av BT.

Regionsjef i Byggholt, Yngve Fløisand, forteller at det i praksis er umulig å gjennomføre forbud mot spekulasjon.

– Men vi ønsker ikke at leilighetene primært skal være spekulasjonsobjekter.

Fløisand kjenner selv til at det er noen som spekulerer i denne runden, men forsikrer at storparten er seriøse boligkjøpere.

– Det er vanskelig å hindre folk i å gjøre dette. Vi kan ikke kreve at folk skal binde kapital uten å ha rett til å innløse sine forpliktelser i et marked – om de skulle ha behov for det.

Ifølge Fløisand vil spekulasjon alltid forekomme i godt boligmarked. Når markedet roer seg, vil også spekulasjonen forsvinne.

– Vi er opptatt av at vi får folk som er interessert i å skape et godt bomiljø.

Han forteller at Byggholt og Husbanken har samarbeidet nært om prosjektet, og at dette prosjektet vil være et referanseprosjekt videre når flere andre konkrete Zbo-prosjekter i bergensområdet igangsettes.

Også samboerparet, Siv Lene Madsgård (26) og Marius Semb (29) var fornøyde med leiligheten de fikk tildelt. De var helt oppe som nummer ti på listen, men fikk heller ikke velge favoritten.

De forteller at de har regnet grundig på det økonomiske.

– Vi føler det er stor trygghet i at Husbanken er inne i bildet. Det er riktignok litt skummelt med at man kan bli ansvarlige for andres gjeld i borettslag, men vi tror at borettslaget klarer å få til en god ordning.

Gjennomgått i plenum

Tildelingsseansen startet med en oversiktspresentasjon av prosjektet, der også den privatøkonomiske delen ble presentert:

  • 85 prosent av kjøpesummen er fellesgjeld og finansiert av Husbanken.
  • Nedbetalingsplanen ble presentert, inklusiv månedlige utgifter før og etter den avdragsfrie perioden.
  • Interessentene ble opplyst om at renten som regnestykket var basert på, kunne endre seg.
  • Likedan ble man opplyst om at man som borettslagsmedlem sto solidarisk ansvarlig overfor fellesgjelden – med andre ord, klarer ikke naboen avdragene, kan man selv bli økonomisk ansvarlig.
  • Det ble også opplyst om at interessentene kunne trekke seg innen kontraktsinngåelsen om et par uker.
JUBLER: Lillian T. Olsen (35) er storfornøyd med å ha fått tilslag, selv om hun ikke fikk akkurat den leiligheten hun ønsket. FOTO: KNUT EGIL WANG