Theresienstadt var en oppsamlingsleir for jøder fra Tsjekkia, men også for eldre prominente jøder fra Tyskland og andre vesteuropeiske land, også Danmark. Mange av dem var kunstnere.

Leiren var en mellomstasjon før jødene ble sendt videre til utryddelsesleirene. Men den var likevel ikke som andre leirer. De allierte begynte å ane hva som skjedde med jødene, og det tyske propagandaapparatet prøvde å gi omverdenen et helt annet bilde.

Theresienstadt var en gammel tsjekkisk garnisonsby, og her ble det stuet inn folk. De bodde ekstremt trangt og under dårlige forhold. Leirkommandanten lot jødene delvis styre seg selv gjennom et eldsteråd de selv etablerte. Det var stor mangel på mat, og rådet prioriterte barna på bekostning av eldre og syke.

12.000 barn

På det meste var 53.000 mennesker stuet sammen der inne. Til enhver tid mellom 2700 og 3900 barn under 15 år, totalt 12.000 barn. Få av dem overlevde krigen. Selv om dette bare var en oppsamlingsleir, mistet likevel over 30.000 mennesker livet her på grunn av sult og sykdom.

Tyskerne prøvde å idyllisere forholdene for å lure opinionen. De organiserte kulturelle aktiviteter, det var flere orkestre, egne teatergrupper og bibliotek. Da Røde Kors ba om en omvisning ble det satt i gang et stort apparat for å føre dem bak lyset. Det ble anlagt parker, butikker, skole, pusset opp og ryddet. Folk fikk beskjed om å opptre normalt. Det tragiske var at svært mange da ble sendt til dødsleirene for å normalisere folketallet.

Det er laget en film om dette, som ble sendt på tv for noen år siden. Vi vet ikke helt sikkert om Røde Kors lot seg lure under besøket 23. juli 1944, men filmen antyder at de lot som de lot seg lure.

Drømmen om fremtiden

En av de kjente kunstnerne i leiren var Friedl Dicker-Brandeis. Hun samlet sammen materiell og ba barna tegne tankene og følelsene sine. Dette samlet hun i to kofferter, og disse ble funnet etter at leiren ble frigjort. Selv ble hun gasset i Auschwitz høsten 1944.

Tegningene er tilsynelatende vanlige barnetegninger, men noen av dem forteller om livet i byen. En 11 år gammel gutt tegnet en henrettelse. Josef ble gasset 18. mai 1944.

Noen av tegningene viser livet slik barna drømte det skulle være etter at dette helvetet var over, eller slik livet var før elendigheten begynte.

Utstillingen i regi av tsjekkisk UD er kommet til Raftohuset fra Riga etter initiativ av Dag Stiegler, som er tsjekkisk konsul i Bergen. Den skal henge i Raftohuset i tre måneder før den går videre til Trondheim og Oslo.

Therese Jebsen i Raftohuset inviterer skoler til å besøke utstillingen.