Undersøkelsen som viser drosjeeiernes lange arbeidstid er en del av Hordaland fylkeskommunes ferske evaluering av drosjenæringen i bergensområdet.

På spørsmål om hvor mange timer de kjører normalt pr. uke, svarer 23 prosent av drosjeeierne at de kjører mer enn 60 timer. Over halvparten passerer 50 timer i uken, mens 82 prosent oppgir at de har en arbeidsuke på 40 timer eller mer.

Lokkes av pengene

– Klart det kan få følger for sikkerheten dersom man kjører lange dager og seks-syv dager i uken. Men enkelte lar seg lokke av pengene. Har de en regning som snart forfaller, kjører de inn pengene på en ekstra helg, sier drosjeeier Olav Kveldstad.

Han jobbet selv mye da han startet som drosjesjåfør. Men nå har han gått over til å jobbe vanlig femdagers uke, og stort sett på dagtid. I likhet med mange andre drosjeeiere har han ansatt en sjåfør som tar resten av tiden.

Blant drosjesjåfører som ikke eier bilen selv sier 12 prosent at de kjører mer enn 60 timer i uken. Over halvparten av sjåførene har arbeidsuke på mer enn 40 timer. En av dem treffer vi på pauserommet ved Oasen.

– Jeg har nok i snitt 60 timer på jobb i uken, ja. Du er nødt å kjøre såpass for å tjene nok penger. Det er mange dødperioder, og da må du bare vente på nye turer, sier sjåføren Stig, som ikke vil oppgi etternavnet.

Ingen regler for eierne

For Stig og andre ansatte sjåfører gjelder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det betyr at de ikke skal jobbe mer enn 40 timer i uken. Eierne kan derimot kjøre så mye de vil, så lenge de holder seg våken.

– De er selvstendig næringsdrivende, og kan komme og gå når de vil, Da regulerer de arbeidstiden sin selv, sier seniorinspektør Edvard Klette i Arbeidstilsynet Vestlandet.

Han sier at Arbeidstilsynet sjelden aksjonerer mot drosjesjåfører.

– Kun hvis vi får melding om forhold som ikke er som de bør være. Hvis en drosjesjåfør krasjer på jobb, er det per definisjon en arbeidsulykke. Men som oftest er det en sak for politiet, ikke oss, sier han.

Hviletid kun for buss

Heller ikke Statens vegvesen kan hindre drosjeeierne å kjøre 60 timer i uken. I forskriften om kjøre— og hviletid heter det at total kjøretid pr. uke maksimalt kan være 56 timer, og 90 timer over to etterfølgende uker.

– Men den gjelder bare for dem som har plass til mer enn ti passasjerer, sier Charlotte Bjørnås i Statens vegvesen.

Dermed gjenstår ett regelverk som gjelder alle bilister, også de som kjører drosje: Veitrafikkloven. Der heter det at ingen må kjøre dersom de «ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte», for eksempel hvis de er sliten og trett.

Tar pauser

Drosjeeierne på pauserommet ved Oasen forsikrer at de tar seg små pauser for å holde seg opplagt under lange økter.

– Vi kjører ikke hvis vi ikke er fit for fight, og tar pauser innimellom. Nå har jeg for eksempel sittet i 20 minutter og snakket med dere, uten å tenke på jobben. Det er et veldig sosialt yrke, sier Kåre Fosse.

I likhet med de andre, tror han det er de unge som kjører mest.

– Jeg kjørte også masse da jeg begynte i 1973. Da hadde jeg unger og kone hjemme som skulle forsørges. Kom igjen om fem-seks år, så orker de ikke det lenger, sier han.

Krever kontroll

Fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk etterlyser bedre kontroll med hvor mye sjåførene kjører.

— 60 timer i uken er for mye, sier Aase, og viser til at sjåførene har ansvar ovenfor andre i trafikken.

Er du enig? Benytt kommentarfeltet under!

TAR DET MED RO: 60 timer uken? Det er ikke noe for gamle gubber som oss, ler Ivar Breistein, Olav Kveldstad og Kåre Fosse, som BT møter i pauserommet til Bergen Taxi på Oasen.
Brekke, Eirik
Grafikken viser resulatetene etter en spørreundersøkelse blant bergenske taxisjåfører. Trykk på knappen over bildet for å se grafikken i større versjon.
grafikk@bt.no