Sjåføren var på vei vestover Puddefjordsbroen natt til 23. mars i fjor. I baksetet satt en kvinne uten bilbelte. På broen sto en politibil parkert uten blålys eller parkeringslys i nattemørket klokken 01.25.

Ligger an til anke

Sjåføren kjørte rett inn i politibilen og får nå skylden for ulykken. Retten har riktignok delt seg, men både fagdommer og en meddommer mener han er skyldig i brudd på straffelovens paragraf 238 ved at han påførte betydelig skade på kvinnen i baksetet. Den tredje dommeren mener han bør frifinnes etter denne paragrafen.

— Det ligger nok an til at dommen ankes. Min klient får skylden for alt og er ikke blitt trodd på noe. Han har forklart at han kjørte som vanlig, men så ikke politibilen, sier mannens forsvarer Ørnulf Samdal.

I retten la sjåføren skylden på politiet for ulykken.

— Jeg så ikke politibilen da jeg kom opp på broen. Den sto like over bakketoppen. Da jeg så politibilen, forsøkte jeg å svinge unna, forklarte mannen.

- Kunne ha svingt unna

Kvinnen er i dag pleiepasient og er ikke i stand til å utføre de enkleste gjøremål. Fremtidsutsiktene hennes er dystre. Ulykken førte til at «en livsglad, yrkesaktiv 48 år gammel kvinne med to barn ble fullstendig invalidisert», heter det i dommen.

To dommere mener at sjåføren var «markant ubevisst uaktsom» forut for ulykken. Retten mener at han hadde sett den parkerte politibilen hvis han hadde hatt øynene på veien. «Da kunne han ha svingt unna», heter det i dommen.

- Uforståelig

Det var fri sikt fra på 279 meter fra starten på broen til stedet der politibilen sto. Bilen kom i 60 km/t. Sjåføren var edru. Politibilen var en høy hvit cellebil med reflekser på begge bakdører. Broen var godt opplyst og det var minimal trafikk.

elv om politibilen var parkert midt mellom to lysstolper, mener retten det ikke var så mørkt at han ikke kunne unngå å se den.

Taxisjåføren har ikke gitt noen fornuftig forklaring på hvorfor han ikke så politibilen. Det er uforståelig at han ikke så politibilen, mener dommerne.

«Umiddelbart etter kollisjonen uttalte han til en politidtsudent på stedet at han hadde snudd hodet mot baksetet for å snakke med passasjeren, og at dette kunne være en årsak til kollisjonen. Senere har han gått tilbake på den forklaringen», står det å lese i dommen.

Forventet å komme trygt hjem

Retten har drøftet om sjåføren burde ha innsett at kjøringen kunne ha endt med så stor skade, og retten er delt i dette spørsmålet, som på fagspreket dreier seg om subjektiv skyld.

Fagdommeren og en lekdommer mener han måtte vite at kjøringen kunne ende med alvorlig personskade når passasjeren ikke hadde sikkerhetsbelte på. Som yrkessjåfør burde han ha sett at bilbeltet ikke var på, «og han måtte da innse mulighetene for slik skade ved den kjøreatferd han utvist», heter det i dommen.

Ifølge dommen betalte passasjeren for å komme trygt hjem og måtte kunne regne med at sjåføren fulgte med på veien og ikke ble utsatt for en slik kollisjon.

- Ikke optimalt

Sjåføren holdes dermed ansvarlig for skaden, til tross for at politibilen sto uten lys på broen og passasjeren ikke brukte bilbelte.

«Selv om det ikke var optimalt av politiet å forlate bilen uten lys, kan ikke retten se at dette fritar tiltalte for ansvar. En bilfører må uansett være forberedt på at hendelser kan oppstå, og i dette tilfellet var den parkerte politibilen godt synlig selv om den ikke hadde noen form for lys på. Når tiltalte hadde en usikret passasjer i baksetet og samtidig kjørte såpass fort over en lengre strekning på denne vegen uten å følge med på veibanen foran seg, har han etter flertallets syn handlet uaktsomt, slik at han skal dømmes...».

Dommer peker på politiet

Den ene lekdommeren mener han ikke burde ha innsett muligheten for at det kunne oppstå en slik alvorlig personskade. Han holdt fartsgrensen og veien var oversiktlig. Han kjenner stedet godt.

«Sannsynligheten for at det skal oppstå påkjørsel med en alvorlig personskade på en så rett strekning med lite trafikk, fremstår da som svært lite påregnelig. En sterk medvirkende årsak til hendelsen er politibilens plassering i kjørebanen, samt politibilens manglende lys. Samlet sett fremstår dette som såpass upåregnelig, at tiltalte etter mindretallets syn bør frifinnes etter straffeloven paragraf 238 selv om han var etter forholdene meget uoppmerksom.»

Bergen tingrett dømmer ham også til å betale 100.000 kroner i erstatning til kvinnen som var passasjer. Han mister også førerretten i to år