Kort tid etter at han hadde hentet en passasjer ved Fagernes Yacht Club, skar bilen ut av veien og ned i en elv. Både drosjesjåføren og passasjeren måtte til sykehus for legesjekk, men kom fra ulykken uten alvorlige skader. Sakkyndige leger har konstatert at amfetaminrusen tilsvarte en promille på mellom 1 og 1,5. Politibetjenter oppfattet også taxisjåføren som sløv og snøvlete.

Nå er han av Bergen tingrett dømt til fengsel i 28 dager, samt en bot på 10.000 kroner. Den strenge straffen begrunnes med at han bedrev passasjertransport i påvirket tilstand, og at de begge ble skadd. Mannen ble dømt for promillekjøring også i 1977, men retten fant ikke grunn til å vektlegge det.